Ανακοίνωση 25-11-2013

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό 599/15.11.2013