Ανακοίνωση 28-03-2012

Περίληψη Προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του "ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"