Ανακοίνωση 28-03-2019

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τετ, 03/04/2019 - 12:42

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.