Ανακοίνωση 28-11-2017

Ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου που έχουν ήδη ξεκινήσει, οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα είναι κλειστές και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.