Ανακοίνωση 29-11-2017

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 12/12/2017 - 11:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.