Ανακοίνωση 30-01-2020

Διευκρινήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό της γραφικής ύλης 2020