Ανακοίνωση 30/04/2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 15/05/2018 - 11:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης