Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την κατασκευή μπάνερ προβολής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».