Ανακοίνωση 5-3-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017