Ανακοίνωση 5-3-2019

Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017