Ανακοίνωση 6-6-2018

Αύριο, Πέμπτη 7 Ιουνίου, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ.Μαρία Κοζυράκη, θα μεταβεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Αθήνα για να συμμετέχει σε δύο συσκέψεις εργασίας για την υλοποίηση των Δασικών Χαρτών, μετά από πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού, κ.Σωκράτη Φάμελλου.

Η πρώτη συνάντηση αφορά τους Δήμους οι οποίοι έχουν ακόμα υποχρεώσεις με τους Δασικούς Χάρτες, αναφορικά με τα οικιστικά όρια (όρια σχεδίων πόλης, οικισμών, οικιστικές πυκνώσεις), και οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στην υποχρέωση τους αυτή. Στη συνάντηση έχουν κληθεί να παραστούν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των Συντονιστών των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος για την εξέλιξη του έργου της εκπόνησης, ανάρτησης, θεώρησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται για την εξέταση προσφυγών και πρόδηλων σφαλμάτων επί των αναρτημένων χαρτών.