Ανακοίνωση 08-03-2016

Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παρέχονται χρήσιμες οδηγίες για τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) βάσει των οριζομένων στο τελευταίο σχετικό Εγχειρίδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)