Ανακοινωση 11/01/2017

Αρχείο: 
Περιγραφή Αρχείου: 
Εκτέλεση Τακτικού Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μηνός Ιουνίου 2016