ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-11-2020 για ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τετ, 18/11/2020 - 23:59

Κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών με διαδικασίες των αρ.27 και 32 του Ν.4412/2016 που αφορούν συμβάσεις Έργων- Μελέτων – Τεχνικών και Λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών, της ΑΠΔ Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός έτους (μέχρι 16-11-2021)

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένο έγγραφο.