Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 03-04-2019

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Ανακοίνωση 03-04-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 03-04-2019

Ενημέρωση/ανακοίνωση από το γραφείο της Συντονίστριας

Ανακοίνωση 03-04-2019

1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Ανακοίνωση 02-04-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

Ανακοίνωση 01-04-2019

Προκήρυξη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

Ανακοίνωση 01-04-2019

Απολογισμός και Ισολογισμός του κληροδ/τος ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ έτους 2018

Ανακοίνωση 28-3-2019

Ανάρτηση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδ/τος Π. Γαβριήλ έτους 2018

Ανακοίνωση 28-3-2019

Ανάρτηση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδ/τος Θ. Στειακάκη έτους 2018

Ανακοίνωση 28-3-2019

Ανάρτηση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδ/τος Μ. Μεταξά έτους 2018