Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 14-05-2019

Ανάρτηση προϋπολογισμού έτους 2019 για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Γρυντάκη

Ανακοίνωση 10-05-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2Κ/2019  ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση 10-05-2019

Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019

Ανακοίνωση 10-05-2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για: α) την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων, β) την παροχή υπηρεσιών επένδυσης-επισκευής ταπετσαρίας οχημάτων και γ) την προμήθεια ελαστικών οχημάτων-δικύκλων, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Ανακοίνωση 10-05-2019

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2018 για το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αγία Σοφία"

Ανακοίνωση 09-05-2019

Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά

Ανακοίνωση 07-05-2019

Απολογισμός Αννουσάκειου Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018

Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Ιωάννη Βαρκαράκη υπέρ της τέως Κοινότητας Χουμεριάκου Λασιθίου 

Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Στυλιανού Περράκη υπέρ της τέως κοινότητας Καστελλίου Μιραμπέλλου 

Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Στυλιανού Περράκη υπέρ του χωριού Καστελλίου Λασιθίου