Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 9-12-2015

Νέα αποστολή (9-12-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 09-12-2015

Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελώ

Ανακοίνωση 02-12-2015

Νέα Πύλη και Άνοιγμα Δημόσιων Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 19-11-2015

Επανάληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος τύπου αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Ανακοίνωση 10-11-2015

Νέα αποστολή (10-11-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 09-11-2015

Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος τύπου αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 7ΙΔ8ΟΡ1Θ-ΩΟΖ)

Ανακοίνωση 30-10-2015

Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπάιθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Ανακοίνωση 30-10-2015

Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος 4x4 για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Χανίων

Ανακοίνωση 23-10-2015

Aπόφαση επιβολής προστίμου ΕΛΙΤ ΕΠΕ

Ανακοίνωση 20-10-2015

Νέα αποστολή (20-10-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009