Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 29-01-2018

5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή  έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση 25-01-2018

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ανακοίνωση 25-01-2018

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής κ.α. των υπαλλήλων στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-01-2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Ανακοίνωση 18-01-2018

ΣΗΜΕΡΑ 18-01-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00μ.μ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΤΛ) ΤΗΣ ΑΠΔΚ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ 8.30π.μ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ.

Ανακοίνωση 12-01-2018

Επιμορφωτικά προγράμματα από το ΕΚΔΔΑ και το Α.Τ. Εκπ/σης της Α.Δ.Κ.

Ανακοίνωση 11-01-2018

Η υπ΄ αριθμ. Α.Π.ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1./3/οικ.772/04-01-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Δ65465ΧΘΨ-90Ε)

Ανακοίνωση 09-01-2018

Διαχειριστικό Σχέδιο Αναθεώρηση

Ανακοίνωση 02-01-2018

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά