Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 01-09-2015

Δικαιολογητικά και αιτήσεις περι του νέου νόμου 4332/2015 κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης

Ανακοίνωση 21-08-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Ανακοίνωση 11-08-2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Ανακοίνωση 10-08-2015

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Ανακοίνωση 31-07-2015

Νέα αποστολή (30-7-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 24-07-2015

Ανάκληση και επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΚΛΟΓΩΝ 2014