Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 31-07-2015

Νέα αποστολή (30-7-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 24-07-2015

Ανάκληση και επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Ανακοίνωση 21-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Ανακοίνωση 16-07-2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 18-06-2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 112 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ΄ΕΤΟΥΣ 2014

Ανακοίνωση 28-05-2015

Νέα αποστολή (27-5-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 25-05-2015

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Ανακοίνωση 25-05-2015

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ