Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 17-12-2015

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Ελένης χήρας Στεφάνου Τζινόγλου (θα παραμείνει αναρτημένη για 45 ημέρες από 17-12-2015).

Ανακοίνωση 15-12-2015

Απόφαση 4 επί της Ένστασης του Μιχαήλ Δαριβιανάκη.

Ανακοίνωση 15-12-2015

Απόφαση 3 επί των ενστάσεων των συνδυασμών

Ανακοίνωση 10-12-2015

Στοιχεία για έκδοση και χορήγηση Βεβαιώσεων αποδοχών των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ

Ανακοίνωση 10-12-2015

Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 66/67)

Ανακοίνωση 9-12-2015

Νέα αποστολή (9-12-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Ανακοίνωση 09-12-2015

Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελώ

Ανακοίνωση 02-12-2015

Νέα Πύλη και Άνοιγμα Δημόσιων Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 19-11-2015

Επανάληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος τύπου αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Ανακοίνωση 10-11-2015

Νέα αποστολή (10-11-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009