Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 7-3-2019

Aπολογισμός και ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" 

Ανακοίνωση 06-03-2019

Πίνακας εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ έτους 2019

Ανακοίνωση 6-03-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 5-3-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ανακοίνωση 5-3-2019

Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ανακοίνωση 5-3-2019

Ισολογισμός και Απολογισμός έτους 2017 για το Κληροδότημα Θ. Στειακάκη

Ανακοίνωση 01-03-2019

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα απο 1/4/2019 μέχρι 30/03/2020

Ανακοίνωση 22/2/2019

Διευκρίνιση-διόρθωση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:19PROC004461647 2019-02-14/ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΡ1Θ-3ΛΡ)

Ανακοίνωση 22-02-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».