Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 10-10-2016

Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. έχει αναρτηθεί το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τεύχος 76/77- Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2016) - http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_...

Ανακοίνωση 06-10-2016

Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί επιβολής διοικητικού προστίμου

Ανακοίνωση 03-10-2016

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Ανακοίνωση 29-09-2016

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων Μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων

Ανακοίνωση 13-09-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του 11444/8-9-2016 εγγράφου του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 07-09-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου».

Ανακοίνωση 02-09-2016

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Ανακοίνωση 23-08-2016

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Ανακοίνωση 04-08-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 – Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016)

Ανακοίνωση 03-08-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας»