Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 10/06/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού  στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος PACES.

Ανακοίνωση 03-06-2016

Κυκλοφόρησε και αναρτήθηκε και στις ιστοσελίδες και του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τεύχος 72/73- Ιούνιος/Ιούλιος 2016

Ανακοίνωση 02-06-16

Δελτίο Τύπου για την Κατάργηση της προθεσμίας της 31ης Μαϊου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και Υποχρεώσεις των δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση ύδατος.

Ανακοίνωση 01-06-2016

Δελτίο Τύπου για Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου 2015 έως Μαρτίου 2016.

Ανακοίνωση 01-06-2016

Δελτίο Τύπου για την Κολυμβητική Περίοδο από 1η Ιουνίου 2016 έως 31η Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση 24-05-2016

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Ανακοίνωση 19-05-2016

Δελτίο τύπου για τα αρωματικά φυτά

Ανακοίνωση 10-05-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια αεροπορικών εισητηρίων για εκπαίδευση στελεχών στη Μάλτα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACEs. 

Ανακοίνωση 26-04-2016

Δελτίο τύπου για παράνομη υλοτομία στο Τζιτζιφέ Αποκορώνου

Ανακοίνση 26-04-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου