Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 12-04-2016

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Ανακοίνωση 04-04-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαίκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 70/71- ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΙΟΣ 2016)

Ανακοίνωση 01-04-2016

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2015

Ανακοίνωση 01-04-2016

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2014

Ανακοίνωση 29/03/2016

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΑΠΔΚ Φορέα 996-21 Ειδ.Φορέων 071,072 και 073 Μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Ανακοίνωση 28-03-2016

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πολίτης για να παραλάβει τη Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον τρίτο

Ανακοίνωση 10-03-2016

Συμμόρφωση Δήμων και Περιφερειών προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Ανακοίνωση 08-03-2016

Οδηγίες για τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Ανακοίνωση 04-03-2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ιανουάριος 2016

Ανακοίνωση 04-03-2016

Ενημέρωση υπαλλήλων για τις μηνιαίες αποδοχές τους