Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 15-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών που αφορούν το Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Ανακοίνωση 14-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών, αλόης και φραγκόσυκου στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοίνωση 14-03-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MEDESS-4MS

Ανακοίνωση 28-02-2014

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα Α και Β εξαμήνων 2013

Ανακοίνωση 06-02-2014

Διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου.

Ανακοίνωση 03-02-2014

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσίευση περίληψης διακήρυξης.

Ανακοίνωση 20-01-2014

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2

Ανακοίνωση 07-01-2014

Διαδικασία κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου

Ανακοίνωση 07-01-2014

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου

Ανακοίνωση 20-12-2013

Συμπεριφορά υπόγειων υδροφορέων Κρήτης