Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 29-09-2016

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων Μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων

Ανακοίνωση 13-09-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του 11444/8-9-2016 εγγράφου του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 07-09-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου».

Ανακοίνωση 02-09-2016

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Ανακοίνωση 23-08-2016

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Ανακοίνωση 04-08-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 – Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016)

Ανακοίνωση 03-08-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας»

Ανακοίνωση 28-07-2016

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκκαθαρίστων, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος προέκυψε κατόπιν της διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της 15-7-2016 ενώπιον του συμβουλίου κοινωφελών περιουσιών

Ανακοίνωση 21-07-2016

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Ανακοίνωση 19-07-2016

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών