Ανακοινώσεις

Ανακοίνση 26-04-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Ανακοίνωση 15-04-2016

Το Υπουργείο Υγείας παρέχει στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για το Σακχαρώδη Διαβήτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου). Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που φέρει ΑΔΑ: ΨΕΗ0465ΦΥΟ-ΖΚΡ

Ανακοίνωση 12-04-2016

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Ανακοίνωση 04-04-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαίκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 70/71- ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΙΟΣ 2016)

Ανακοίνωση 01-04-2016

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2015

Ανακοίνωση 01-04-2016

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2014

Ανακοίνωση 29/03/2016

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΑΠΔΚ Φορέα 996-21 Ειδ.Φορέων 071,072 και 073 Μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Ανακοίνωση 28-03-2016

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πολίτης για να παραλάβει τη Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον τρίτο

Ανακοίνωση 10-03-2016

Συμμόρφωση Δήμων και Περιφερειών προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Ανακοίνωση 08-03-2016

Οδηγίες για τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)