Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 08-03-2013

Ανακοίνωση για ενοικίαση υποδομών ταυτόχρονης διερμηνείας για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 08-03-2013

Ανακοίνωση για ταυτόχρονη διερμηνεία για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 28-02-2013

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση 27-02-2013

1η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Ανακοίνωση 27-02-2013

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 19-02-2013

Βροχοπτώσεις Υδρολογικού Έτους 2012-2013

Ανακοίνωση 04-02-2013

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και διαλειμμάτων καφέ για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 31-01-2013

Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

Ανακοίνωση 25-01-2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2013

Ανακοίνωση 10-01-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED