Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 13-06-2012

Επανα-προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013.

Ανακοίνωση 13-06-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -REVERSE-

Ανακοίνωση 23-05-2012

Μνημόνιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Σεισμού Α.Δ.Κ. (αρ. απ. Γεν. Γραμματέα 299/23-5-2012)

Ανακοίνωση 22-05-2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

Ανακοίνωση 16-05-2012

Χώροι Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 2012 (Απόφαση Γ.Γ. 372/16-5-2012)

Ανακοίνωση 14-05-2012

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών catering για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 14-05-2012

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και δείπνου για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 09-05-2012

Χώροι Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 2012 (Απόφαση Γ.Γ. 352/9-5-2012)

Ανακοίνωση 24-04-2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Α.Δ.Κ. 314/24-4-2012)

Ανακοίνωση 03-04-2012

Πρόγραμμα MAREMED : σύνδεση μεταξύ Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών Μελών και των Περιφερειών στην Μεσόγειο, 3-4 Απριλίου 2012, Πλατεία ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ