Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 10-06-2011

Ανακοίνωση και διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκμίσθωση παρόδιου οικίσκου (λυόμενου περιπτέρου) στην Εθνική Οδό Χανίων – Αγίου Νικολάου στην περιοχή Μπαλί Ρεθύμνου.

Ανακοίνωση 23-05-2011

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

Ανακοίνωση 23-05-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ υπηρεσίες Γραφείο Ταξιδίων

Ανακοίνωση 18-05-2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2011»

Ανακοίνωση 13-05-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1)

Ανακοίνωση 13-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και με το ΕΚΑΒ Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός – Πρώτες Βοήθειες»

Ανακοίνωση 13-05-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2)

Ανακοίνωση 13-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και με το ΕΚΑΒ Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός – Πρώτες Βοήθειες» στις 10 Ιουνίου 2011 στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου και ώρα 09.00-13.00. Για την κάλυψη της εκδήλωσης απαιτείται η παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης (μοντάζ, αναπαραγωγή δέκα (10) dvd κλπ.) διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.

Ανακοίνωση 12-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων στις 6 – 8 Ιουνίου 2011 στη Λότζια Ηρακλείου. Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων απαιτείται η εκτύπωση: α) δύο (2) BANNER μουσαμά, διαστάσεων 1,00Χ1,50 β) σαράντα (40) αφισών, διαστάσεων 50Χ70 γ) εκατό (100) προσκλήσεων, τετραχρωμία.

Ανακοίνωση 12-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων στις 6 – 8 Ιουνίου 2011 στη Λότζια Ηρακλείου. Για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης μικροφωνικού και μεγαφωνικού εξοπλισμού (ηχεία, μικρόφωνα, cd-player, κλπ), ο οποίος θα τοποθετηθεί στο χώρο και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.