Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 03-04-2012

Πρόγραμμα MAREMED : σύνδεση μεταξύ Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών Μελών και των Περιφερειών στην Μεσόγειο, 3-4 Απριλίου 2012, Πλατεία ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανακοίνωση 28-03-2012

Περίληψη Προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του "ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"

Ανακοίνωση 21-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος REVERSE

Ανακοίνωση 13-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξοπλισμό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED

Ανακοίνωση 07-03-2012

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διατροφής για πρόγραμμα MAREMED)

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες διερμηνείας για πρόγραμμα MAREMED)

Ανακοίνωση 07-03-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπηρεσίες catering για πρόγραμμα MAREMED)

Ανακοίνωση 06-03-2012

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ανακοίνωση 05-03-2012

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.