Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 19-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες εστιάσεως.

Ανακοίνωση 07-09-2011

Από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνεται η ματαίωση του αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή της Άσκησης» στο πρόγραμμα «POSEIDON» και η επανάληψή του με την τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της υπό χρονολογίας 1ης Αυγούστου 2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση 06-09-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς ενός (1) ατόμου που θα συμμετέχει στην άσκηση διοικητηρίου (Command Post) του προγράμματος POSEIDON.

Ανακοίνωση 01-09-2011

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου-υποστηρικτικού υλικού της άσκησης προσομοίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος «POSEIDON» της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 29-08-2011

Υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο η απόφαση έγκρισης του Μνημονίου Ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Αντιπυρικής Περιόδου 2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 29-08-2011

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για το έργο MAREMED «MAritime Regions cooperation for MEDiterranean».

Ανακοίνωση 17-08-2011

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Ανακοίνωση 10-08-2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Καθαρισμοί – Αραιώσεις, απομάκρυνση υπορόφου στις αναδασωτικές επιφάνειες Κατσιγιαννόλακκου και Άναβου Δήμ Καντάνου – Σελίνου και Βλάτους Δ. Κισάμου".

Ανακοίνωση 10-08-2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΛΟ".

Ανακοίνωση 08-08-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γιλέκων εργασίας και αδιάβροχων, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης