Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 30-11-2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

Ανακοίνωση 30-11-2012

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REVERSE/INTERREG IVC

Ανακοίνωση 27-11-2012

Εργαστήρι Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Ανακοίνωση 26-11-2012

ΗΜΕΡΙΔΑ- Σεισμικός Κίνδυνος στην Κρήτη - Σχεδιασμός και Μέτρα Προστασίας

Ανακοίνωση 25-11-2012

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών Βασική Υποστήριξη Ζωής Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδισμός

Ανακοίνωση 14-11-2012

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση 14-11-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπηρεσίες διατροφής για τις ανάγκες της συνάντησης του Προγράμματος OSDDT - MED.

Ανακοίνωση 08-11-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ med-MAREMED

Ανακοίνωση 08-11-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

Ανακοίνωση 01-11-2012

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 " ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ