Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 29-08-2011

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για το έργο MAREMED «MAritime Regions cooperation for MEDiterranean».

Ανακοίνωση 17-08-2011

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Ανακοίνωση 10-08-2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Καθαρισμοί – Αραιώσεις, απομάκρυνση υπορόφου στις αναδασωτικές επιφάνειες Κατσιγιαννόλακκου και Άναβου Δήμ Καντάνου – Σελίνου και Βλάτους Δ. Κισάμου".

Ανακοίνωση 10-08-2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΛΟ".

Ανακοίνωση 08-08-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γιλέκων εργασίας και αδιάβροχων, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 04-08-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON (24-25/10/2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση 04-08-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POSEIDON, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και οπτικοακουστικής υποστήριξης, που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».

Ανακοίνωση 29-06-2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του πρόγράμματος JUNICOAST

Ανακοίνωση 27-06-2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : υπεγράφη η με ΑΠ 547/27/06/2011 ( ΑΔΑ:4Α3ΗΟΠ1Θ-ΠΔ)