Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 09-05-2014

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Ανακοίνωση 08-05-2014

Εγκύκλιος Εκλογικών Δαπανών

Ανακοίνωση 06-05-2014

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού, Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Δημοσίων Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2014.

Ανακοίνωση 16-04-2014

«Διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας και την επιλεξιμότητα στο Μέ τ ρ ο 1 1 2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014

Ανακοίνωση 15-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών που αφορούν το Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Ανακοίνωση 14-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών, αλόης και φραγκόσυκου στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοίνωση 14-03-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MEDESS-4MS

Ανακοίνωση 28-02-2014

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα Α και Β εξαμήνων 2013

Ανακοίνωση 06-02-2014

Διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου.

Ανακοίνωση 03-02-2014

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσίευση περίληψης διακήρυξης.