Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 13-05-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1)

Ανακοίνωση 13-05-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2)

Ανακοίνωση 13-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και με το ΕΚΑΒ Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός – Πρώτες Βοήθειες» στις 10 Ιουνίου 2011 στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου και ώρα 09.00-13.00. Για την κάλυψη της εκδήλωσης απαιτείται η παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης (μοντάζ, αναπαραγωγή δέκα (10) dvd κλπ.) διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.

Ανακοίνωση 12-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων στις 6 – 8 Ιουνίου 2011 στη Λότζια Ηρακλείου. Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων απαιτείται η εκτύπωση: α) δύο (2) BANNER μουσαμά, διαστάσεων 1,00Χ1,50 β) σαράντα (40) αφισών, διαστάσεων 50Χ70 γ) εκατό (100) προσκλήσεων, τετραχρωμία.

Ανακοίνωση 12-05-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων στις 6 – 8 Ιουνίου 2011 στη Λότζια Ηρακλείου. Για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης μικροφωνικού και μεγαφωνικού εξοπλισμού (ηχεία, μικρόφωνα, cd-player, κλπ), ο οποίος θα τοποθετηθεί στο χώρο και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ανακοίνωση 06-05-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

Ανακοίνωση 06-05-2011

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ανακοίνωση 06-05-2011

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για τις παρακάτω υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Ανακοίνωση 03-05-2011

Εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο η Πυροσβεστική Διάταξη με αριθμό 01/2011 «Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις» (AΠ 376/27-04-2011).

Ανακοίνωση 21-04-2011

Ενοικίαση αίθουσας για τη διοργάνωση Συνεδρίου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Covenant Capacity.