Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 19-02-2013

Βροχοπτώσεις Υδρολογικού Έτους 2012-2013

Ανακοίνωση 04-02-2013

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών γεύματος και διαλειμμάτων καφέ για το Πρόγραμμα FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 31-01-2013

Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

Ανακοίνωση 25-01-2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2013

Ανακοίνωση 10-01-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED

Ανακοίνωση 21-12-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 18-12-2012

Πρόσκληση σε ημερίδα REVERSE - Δ/νσης Δασών Χανίων-ΜΑΙΧ. Εδώ θα βρείτε την Ατζέντα της Ημερίδας.

Ανακοίνωση 11-12-2012

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συμμετάσχουν στην υπό συγκρότηση πενταμελή επιτροπή του ανοιχτού Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Mediterranean Decision Support System for Marine Safety με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος (MED 2007-2013) για την εκτέλεση των Πακέτων εργασίας : WP2, WP3, και WP6»

Ανακοίνωση 06-12-2012

Πρόσκληση σε ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSDDT - MED

Ανακοίνωση 04-12-2012

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ