Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 09-04-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 29-03-2013

Ανακοίνωση για εκτυπώσεις για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGΗΤ4ALL

Ανακοίνωση 29-03-2013

Ανακοίνωση για παροχή επίσημου δείπνου για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 29-03-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 29-03-2013

Ανακοίνωση για παραγωγή “VIDEO animation” για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGΗΤ4ALL

Ανακοίνωση 27-03-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

Ανακοίνωση 27-03-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

Ανακοίνωση 26-03-2013

Ανακοίνωση για διάθεση αίθουσας και παροχή υπηρεσιών διαλειμμάτων καφέ και γεύματος για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL

Ανακοίνωση 26-03-2013

OSDDT - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ γραφιστικο σχεδιασμο φυλλαδιων

Ανακοίνωση 08-03-2013

Ανακοίνωση για ενοικίαση υποδομών ταυτόχρονης διερμηνείας για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL