Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 7-3-2019

Απολογισμός και ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" 

Ανακοίνωση 7-3-2019

Ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Γεωργίου Κοζύρη" 

Ανακοίνωση 7-3-2019

Απολογισμός και ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη"

Ανακοίνωση 7-3-2019

Απολογισμός και ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Ιωάννας Σφακιανάκη"

Ανακοίνωση 7-3-2019

Aπολογισμός και ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος  "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" 

Ανακοίνωση 06-03-2019

Πίνακας εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ έτους 2019

Ανακοίνωση 6-03-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 5-3-2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ανακοίνωση 5-3-2019

Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ανακοίνωση 5-3-2019

Ισολογισμός και Απολογισμός έτους 2017 για το Κληροδότημα Θ. Στειακάκη