Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 04-08-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON (24-25/10/2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση 07-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και οπτικοακουστικής υποστήριξης, που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise), στα πλαίσια του προγράμματος: «POSEIDON».

Ανακοίνωση 29-06-2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του πρόγράμματος JUNICOAST

Ανακοίνωση 27-06-2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : υπεγράφη η με ΑΠ 547/27/06/2011 ( ΑΔΑ:4Α3ΗΟΠ1Θ-ΠΔ)

Ανακοίνωση 20-06-2011

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΓΙΑ ΤΟ 2011

Ανακοίνωση 17-06-2011

Απόφαση 520/3-6-2011 Γενικού Γραμματέα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών στην Κρήτη»

Ανακοίνωση 10-06-2011

Ανακοίνωση και διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκμίσθωση παρόδιου οικίσκου (λυόμενου περιπτέρου) στην Εθνική Οδό Χανίων – Αγίου Νικολάου στην περιοχή Μπαλί Ρεθύμνου.

Ανακοίνωση 23-05-2011

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

Ανακοίνωση 23-05-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ υπηρεσίες Γραφείο Ταξιδίων

Ανακοίνωση 18-05-2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2011»