Ανακοίνωση 11-05-2017

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «Καθαριότητα - Συλλογή και απομάκρυνση απορριμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».