Ανακοίνωση 28-06-2017

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Τρί, 11/07/2017 - 11:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.