ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΑΙ 2017 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘ.394/2017 ΚΑΙ 79/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ