Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡΗΓΟΡ1Θ-ΗΩ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-11-2019 12:44:17    18-11-2019 12:44:17      9681
6Χ90ΟΡ1Θ-ΟΛΚ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9606/15-11-2019 ύστερα από αίτημα της Ματαλιωτάκη χρυσούλας στήν περιοχή «ΚΟΥΡΝΙΑΝΗ ή ΚΟΡΝΙΑΚΗ» στην Κοινότητα Πετροκεφαλίου, Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου.
18-11-2019 10:25:26    18-11-2019 10:25:26      9606
ΩΦΗΑΟΡ1Θ-ΖΓΨ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9608/15-11-2019 ύστερα από αίτημα της Αυγενάκης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στήν περιοχή «εκτός σχεδίου πόλεως της Κτηματικής Περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού» στην Κοινότητα Τυμπακίου, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου.
18-11-2019 08:44:48    18-11-2019 08:44:48      9608
6Ε9ΤΟΡ1Θ-ΦΕΡ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9637/15-11-2019 ύστερα από αίτημα του Καμαρίτη Χαράλαμπου - Μαρίνου στήν περιοχή «Λακκί του Ζαχαριά» Κοινότητας Τυλίσου, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-11-2019 14:22:21    15-11-2019 14:22:21      9637
63ΖΡΟΡ1Θ-ΜΣΛ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9607/15-11-2019 ύστερα από αίτημα του Ζαχαριουδάκη Νικολάου στήν περιοχή«Νυφαδιανά», Κοινότητας Κλήματος, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου.
15-11-2019 13:35:31    15-11-2019 13:35:31      9607
6Μ81ΟΡ1Θ-ΚΡΙ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Νταβιγλάκη Εμμανουήλ, από το δάσος του Ζαρού.
15-11-2019 12:27:48    15-11-2019 12:27:48      9278
ΨΦΑ3ΟΡ1Θ-ΨΒΠ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Σαμιωτάκη Εμμανουήλ, από το δάσος του Ζαρού.
15-11-2019 12:18:34    15-11-2019 12:18:34      9096
623ΥΟΡ1Θ-ΠΑΩ
Έγκριση υλοτομίας, Λεονταράκη Φανούριου, στην θέση «Αγριμόνερο», Βοριζίων, Δήμου Φαιστού.
15-11-2019 12:05:02    15-11-2019 12:05:02      9224
Ω6ΘΕΟΡ1Θ-ΘΙΘ
Έγκριση υλοτομίας, Χαλκιαδάκη Ζαχαρία, στην θέση «Κούλες», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
15-11-2019 11:53:07    15-11-2019 11:53:07      8764
6ΨΨ0ΟΡ1Θ-ΙΨΜ
Έγκριση υλοτομίας, Σχοιναράκη Γεωργίου, στη θέση «Φυθιά», Πρινιά, Δήμου Γόρτυνας.
15-11-2019 11:45:32    15-11-2019 11:45:32      8599