Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78Φ2ΟΡ1Θ-ΓΜΤ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
24-04-2019 10:04:05    24-04-2019 10:04:05      3136/23-04-2019
Ω50ΖΟΡ1Θ-ΟΕΙ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3089/23-04-2019 ύστερα από αίτημα του Χουστουλάκης Ηρακλής στήν περιοχή «Εντός και εκτός οικισμού Περίου», περιφέρειας Τ.Κ. Περίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
24-04-2019 08:27:48    24-04-2019 08:27:48      3089
Ω3Γ9ΟΡ1Θ-42Μ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 152.057,90 τ.μ. στη θέση «Άγνος», Τ.Κ. Καρουζανών και Καστελίου, στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω Πυρκαγιάς.
22-04-2019 11:58:40    22-04-2019 11:58:40      1615/06-03-2019
6Β6ΝΟΡ1Θ-Ε9Ι
Ορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής επιτροπής 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου.
22-04-2019 11:25:42    22-04-2019 11:25:42      3050
6ΩΣΒΟΡ1Θ-ΣΨΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3019/19-04-2019 ύστερα από αίτημα του Σταυρακάκη Γεωργίου στήν περιοχή «Κάτω Αμπέλια» Τοπικής Κοινότητας Χαρακίου, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου .
22-04-2019 09:22:33    22-04-2019 09:22:33      3019
Ψ8ΞΜΟΡ1Θ-Μ5Ι
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3047/19-04-2019 ύστερα από αίτημα του Καμπουράκη Αλέξανδρου στήν περιοχή «Βροντόπλακα», περιφέρειας Τ.Κ. Πιτσιδίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-04-2019 14:01:57    19-04-2019 14:01:57      3047
ΩΚ5ΦΟΡ1Θ-765
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3021/19-04-2019 ύστερα από αίτημα της Βρέντζου Μαρίας στήν περιοχή «Φεγγάρια», περιφέρειας Τ.Κ. Γέργερης, Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-04-2019 12:08:33    19-04-2019 12:08:33      3021
ΨΠΝΓΟΡ1Θ-Ξ2Φ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2996/18-04-2019 ύστερα από αίτημα της KANNAOIL CRETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE στήν περιοχή «Αρμανωγιάννη Στράτα» Τοπικής Κοινότητας Χαρακίου, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-04-2019 10:57:06    19-04-2019 10:57:06      2996
Ω0ΨΟΟΡ1Θ-ΦΓΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3013/19-04-2019 ύστερα από αίτημα του Κυριακάκη Γεωργίου στήν περιοχή «εκτός οικισμού Καλοχωραφίτη», περιφέρειας Τ.Κ. Μαγαρικαρίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-04-2019 09:37:42    19-04-2019 09:37:42      3013
ΨΛ22ΟΡ1Θ-6ΥΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2919/16-04-2019 ύστερα από αίτημα του Κοτσίφη Νικολάου στήν περιοχή «Θωδοριανό», Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.
17-04-2019 10:49:54    17-04-2019 10:49:54      2919