Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΑΧΚΟΡ1Θ-Α2Υ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2018
16-08-2018 08:45:11    16-08-2018 08:45:11      6247/14-08-2018
ΩΡΠΔΟΡ1Θ-ΒΦΛ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Μαραγκάκη Κωνσταντίνου, στην θέση στο δασάκι «Φουρνί», οικ. Κάτω Αρχάνες, τ.κ. Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
13-08-2018 13:15:32    13-08-2018 13:15:32      5408
ΩΝ2ΙΟΡ1Θ-5ΔΙ
Έγκριση υλοτομίας κλάδευσης, Φραγκούλη Νικολάου, στην θέση «Λειβάδα», Στάβιες, Δήμου Γόρτυνας.
10-08-2018 12:56:56    10-08-2018 12:56:56      3989
78Γ7ΟΡ1Θ-Χ4Δ
Έγκριση υλοτομίας, Σμπώκου Γεωργίου, στην θέση «Πετραδιά» Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
10-08-2018 12:46:12    10-08-2018 12:46:12      6037
Ω16ΓΟΡ1Θ-Α46
Έγκριση υλοτομίας, Λαγουδιανάκη Μαρίας, στην θέση «Τροχάλοι», Τ.Κ. Σμαρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
10-08-2018 11:52:39    10-08-2018 11:52:39      5759
Ψ91ΠΟΡ1Θ-ΘΤ8
Έγκριση κλάδευσης, Λαγουδιανάκη Μαρίας, στην θέση «Αντριάδες», Τ.Κ. Σμαρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
10-08-2018 11:36:40    10-08-2018 11:36:40      5758
ΩΡΚΦΟΡ1Θ-ΖΞΞ
Έγκριση υλοτομίας, Κριτσωτάκη Νικολάου, στην θέση «Μεσάμπελια» Στίρονα, Τ.Κ. Πανοράματος, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
10-08-2018 11:24:04    10-08-2018 11:24:04      5680
6ΜΖΗΟΡ1Θ-ΖΡΟ
Έγκριση υλοτομία κλάδευσης, Δήμου Ηρακλείου, στην θέση εντός του πάρκου Γεωργιάδη, στην πόλη του Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου.
08-08-2018 14:05:53    08-08-2018 14:05:53      5631
618ΥΟΡ1Θ-ΖΞΙ
Έγκριση υλοτομίας, Δοκιανάκη Μάριου, στην θέση «Αλώνια», Τ.Κ. Καρουζανών, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
08-08-2018 12:59:29    08-08-2018 12:59:29      5377
6ΚΜΙΟΡ1Θ-ΦΡ3
Έγκριση υλοτομίας, Κορναράκη Ελευθερίου, στην θέση «Αρμί», Τ.Κ. Αμαριανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
08-08-2018 12:30:19    08-08-2018 12:30:19      5378