Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΩ1ΟΡ1Θ-3Α4
Έγκριση κλάδευσης
10-10-2019 10:00:49    10-10-2019 10:00:49      7140/10-10-2019
ΩΕΗΨΟΡ1Θ-9ΤΤ
Έγκριση κλάδευσης, Φραγκιαδάκη Ανδρέα, στην θέση «Πάνω Βρύση», Τ.Κ. Σίβας, Δήμου Ηρακλείου.
09-10-2019 09:49:11    09-10-2019 09:49:11      7281
ΩΘΙΓΟΡ1Θ-62Θ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
08-10-2019 13:18:32    08-10-2019 13:18:32      8220/04-10-2019
6ΧΖΛΟΡ1Θ-ΛΧ0
Απόφαση αντικατάστασης μηχανήματος έργου
08-10-2019 13:01:12    08-10-2019 13:01:12      8305
ΩΘΞΥΟΡ1Θ-0Κ0
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Κορνελάκη Νικολάου, στην θέση «Κορφή του Μαρούλη» και «Μάντρες», Τ.Κ. Λύττου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
08-10-2019 12:11:14    08-10-2019 12:11:14      7229
ΩΛ9ΑΟΡ1Θ-ΡΤΧ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Μαραυγάκη Ιωάννη, στην θέση «Αμπέλα», Τ.Κ. Αμαριανού, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
08-10-2019 11:55:27    08-10-2019 11:55:27      7069
ΩΘΘΨΟΡ1Θ-Γ0Γ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8263/07-10-2019 ύστερα από αίτημα του Μαυροφοράκη Παναγιώτη στήν περιοχή «Μπεντένι», περιφέρειας Τ.Κ. Καινούργιου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
08-10-2019 10:38:55    08-10-2019 10:38:55      8263
Ω2ΦΗΟΡ1Θ-ΖΛΚ
Έγκριση υλοτομίας, Μαρθαλαμάκη Χαράλαμπου, «Καροφυλλάτο», Τ.Κ. Αμαριανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
08-10-2019 10:08:10    08-10-2019 10:08:10      6907
7Ζ7ΠΟΡ1Θ-42Ε
Έγκριση υλοτομίας, Πιταροκοίλη Γεωργίου, στην θέση «Καβούρι Λάκκος», Τ.Κ. Καστελλίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
08-10-2019 09:54:12    08-10-2019 09:54:12      7407
6ΜΓ0ΟΡ1Θ-6Υ3
Έγκριση υλοτομίας, Κανάκη Μιχαήλ, στην θέση «Λαγκάδι», Τ.Κ. Ποταμιών, Δ. Χερσονήσου.
08-10-2019 09:44:54    08-10-2019 09:44:54      7604