Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ε18ΟΡ1Θ-9ΜΗ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2852/19-04-2018 ύστερα από αίτημα του Μαυρόπουλου Εμμανουήλ στήν περιοχή «Κουμουλίδια» Τ.Κ. Τεφελίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
20-04-2018 14:11:05    20-04-2018 14:11:05      2852
6Τ4ΗΟΡ1Θ-ΗΒΝ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2808/18-04-2018 ύστερα από αίτημα του Χριστοφακάκη Στυλιανού στήν περιοχή «Κομός» Τ.Κ. Πιτσιδίων, Δ.Εν. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού.
20-04-2018 13:04:43    20-04-2018 13:04:43      2808
6ΜΕ1ΟΡ1Θ-5ΙΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2806/18-04-2018 ύστερα από αίτημα του Δαριβιανάκη Νεκτάριου στήν περιοχή «Καυκάλα», Τ.Κ. Πιτσιδίων, Δ.Εν. Τυμπακίου, Δήμος Φαιστού.
20-04-2018 12:23:43    20-04-2018 12:23:43      2806
Ω6ΕΤΟΡ1Θ-ΡΔΥ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2805/18-04-2018 ύστερα από αίτημα του Κυπράκη Ιωάννη στήν περιοχή «Ασφεντηλιάς», Τ.Κ. Πιτσιδίων, Δ.Εν. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού.
20-04-2018 11:41:14    20-04-2018 11:41:14      2805
6Δ6ΓΟΡ1Θ-Γ1Ο
Έγκριση κλάδευσης, Σμαργιανάκη Μιχαήλ, στην θέση «Καρδιώτισσα», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
20-04-2018 11:21:31    20-04-2018 11:21:31      650
6ΑΠ4ΟΡ1Θ-4Λ1
Έγκριση κλάδευσης, Πολιτισικός σύλλογος Αληθινής, στην θέση «Λαλουμά - Χαρουπιές», Βοριζίων, Δήμου Φαιστού.
20-04-2018 11:08:50    20-04-2018 11:08:50      1699
Ω05ΦΟΡ1Θ-ΑΙ4
Έγκριση κλάδευσης, Πετράκη Νικολάου, στην θέση «Καταλύματα», Καλυβίων, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
20-04-2018 10:56:40    20-04-2018 10:25:18      2214
6Ω4ΟΟΡ1Θ-Β19
Έγκριση υλοτομίας, Καμπάνη Νικολάου, στην θέση «Παπατζανός», δ.δ. Καρουζανών, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-04-2018 10:10:50    20-04-2018 10:10:50      1861
ΨΟΥ9ΟΡ1Θ-04Γ
Έγκριση υλοτομίας, Ανδριανάκη Νικολάου, στην θέση «Μάρμαρα» δ.δ. Αμαριανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-04-2018 10:01:51    20-04-2018 10:01:51      2533
7ΝΗΧΟΡ1Θ-ΚΚΓ
Έγκριση υλοτομίας, Σαριδάκη Χρήστου, στην θέση «Άϊ Γιώργης», δ.δ. Ασκών, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-04-2018 09:27:09    20-04-2018 09:27:09      2036