Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΣΧ6ΟΡ1Θ-Ρ6Ψ
Προμήθεια αναλώσιμων προϊόντων για το Δασικό φυτώριο που αφορούν τη ΣΑΕ 584, του έργου 2014ΣΕ58400000, των προγραμμάτων Δ.Ε. 2018
12-12-2018 14:34:42    12-12-2018 14:34:42      10053/12-12-2018
65Ν0ΟΡ1Θ-Ρ2Ε
Έγκριση υλοτομίας, Σηφάκη Ελευθερίου, στην θέση «Παλιανά», Μορονίου, Δήμου Φαιστού.
12-12-2018 12:50:15    12-12-2018 12:50:15      8124
ΩΗΜ6ΟΡ1Θ-Λ0Χ
Έγκριση υλοτομίας, Σινιολάκη Μιχαήλ, στην θέση «Παναγιά», Ζαρού, Δήμου Φαιστού.
12-12-2018 12:42:36    12-12-2018 12:42:36      9468
ΨΕ26ΟΡ1Θ-Μ6Ζ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Βασιλάκη Ιωάννη, από το δάσος των Τρυπητών (Απεζανών).
12-12-2018 12:33:18    12-12-2018 12:33:18      9119
78ΟΠΟΡ1Θ-ΡΓ8
Έγκριση κλάδευσης, Συμεάκη Νικολάου, στην θέση «Νίφτη», Καμαρών, Δήμου Φαιστού.
12-12-2018 12:19:57    12-12-2018 12:19:57      9150
ΩΞ33ΟΡ1Θ-ΡΤΥ
Έγκριση υλοτομίας, Χατζάκη Νεκτάριου, στην θέση «Πετράκη Χαράκια», Καμαρών, Δήμου Φαιστού.
12-12-2018 12:03:12    12-12-2018 12:03:12      9151
64Φ4ΟΡ1Θ-8Ο8
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
12-12-2018 12:00:47    12-12-2018 12:00:47      10050/12-12-2018
60ΔΨΟΡ1Θ-ΥΥΜ
Έγκριση υλοτομίας, Παρασύρη Εμμανουήλ, στην θέση «Καινούρια Βρύση», Καμαρών, Δήμου Φαιστού.
12-12-2018 11:52:28    12-12-2018 11:52:28      9149
66ΡΓΟΡ1Θ-ΡΘΨ
Έγκριση υλοτομίας, Σχοιναράκη Μαρίας, στην θέση «Τσίγκουνα», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
12-12-2018 11:38:49    12-12-2018 11:38:49      9219
ΨΟΒΝΟΡ1Θ-ΡΝΣ
Έγκριση υλοτομίας, Τιτομιχελάκη Αθηνά, στην θέση «Κοιμητήριο», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
12-12-2018 10:55:56    12-12-2018 10:55:56      8794