Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΒΘΕΟΡ1Θ-ΞΞΤ
Έγκριση υλοτομίας, Γουμενάκη Γεωργίου, στην θέση «Καλογρά», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
22-10-2018 15:13:52    22-10-2018 15:13:52      7980
7ΥΣ6ΟΡ1Θ-ΔΙ5
Έγκριση κλάδευσης, Μουντράκη Μιχαήλ, στη θέση «Σαραντάδο», Στάβιες, Δήμου Γόρτυνας.
22-10-2018 15:06:09    22-10-2018 15:06:09      8238
69Β4ΟΡ1Θ-Χ7Ξ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Τσατσάκη Ματθαίου, στην θέση Δάσος των Κουδουμά.
22-10-2018 14:06:07    22-10-2018 14:06:07      8226
ΩΣΓΥΟΡ1Θ-Ω2Μ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Χιαμηλάκη Ελευθερίου, στην θέση Δάσος των Τρυπητών (Απεζανών).
22-10-2018 13:53:51    22-10-2018 13:53:51      7600
ΩΚΣΓΟΡ1Θ-ΔΚ8
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8394/19-10-2018 ύστερα από αίτημα του Γελασάκη Ιωάννη στήν περιοχή «Κέντρα», Περιφέρειας Τ.Κ. Άνω Βιάννου, Δήμου Βιάννου, Π.Ε. Ηρακλείου.
22-10-2018 09:44:25    22-10-2018 09:44:25      8394
72ΞΣΟΡ1Θ-ΒΝΝ
Έγκριση ολικής μεταβίβασης επένδυσης του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου.
19-10-2018 14:11:27    19-10-2018 14:11:27      8012
ΩΙ3ΚΟΡ1Θ-Ο3Χ
Έγκριση υλοτομίας, Κικκάκη Εμμανουήλ, στην θέση «Μελισσούρι», Τ.Κ. Κεφαλοβρυσίου, Δήμου Βιάννου.
19-10-2018 13:04:51    19-10-2018 13:04:51      8053
6ΔΔΨΟΡ1Θ-ΨΟΘ
Έγκριση υλοτομίας, Τζουανάκη Ευσταθίου, στην θέση «Άγιος Παύλος - Κατεργιανός», Τ.Κ. Αμαριανού, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
19-10-2018 12:56:24    19-10-2018 12:56:24      7219
ΩΛΨΕΟΡ1Θ-Ω98
Έγκριση υλοτομίας, Φουκαράκη Εμμανουήλ, στη θέση «Μεγάλος Μύλος» Αυλής, Τ.Κ. Κασσάνων, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
19-10-2018 12:46:30    19-10-2018 12:46:30      7521
7ΘΜΑΟΡ1Θ-ΜΞΓ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Μελαδάκη Γεωργίου, στην θέση «Λουριά», Τ.Κ. Θραψανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
19-10-2018 12:25:00    19-10-2018 12:25:00      7629