Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω2Γ6ΟΡ1Θ-ΥΛ6
Έγκριση υλοτομίας, Μαραζάκης Αντώνιος, στην θέση «Πλάϊ» δ.δ. Κεράς, Δήμου Χερσονήσου.
22-01-2018 13:56:50    22-01-2018 13:56:50      10213
7Α1ΓΟΡ1Θ-49Ν
Έγκριση υλοτομίας, Μανουσάκη Ειρήνη, στη θέση «Τοίχος» δ.δ. Κασταμονίτσας, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
22-01-2018 13:50:23    22-01-2018 13:50:23      10212
6Τ70ΟΡ1Θ-65Θ
Έγκριση υλοτομίας, Μανουσάκη Ειρήνη, στην θέση «Λατσίδα» δ.δ. Κασταμονίτσας, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
22-01-2018 13:43:29    22-01-2018 13:43:29      10210
ΨΩΟΧΟΡ1Θ-Η2Δ
Έγκριση υλοτομίας και περισυλλογής ξερών δένδρων από δάσος, Ανθουσάκη Νικολάου, στην θέση «Κρύα Βρύση, δ.δ. Κάτω Σύμης, Δήμου Βιάννου.
22-01-2018 13:28:18    22-01-2018 13:28:18      33
6ΟΒ0ΟΡ1Θ-ΑΦΝ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Αργυράκη Νικολάου, στην θέση «Βαθιάς» δ.δ. Κρασίου, Δήμου Χερσονήσου.
22-01-2018 13:19:11    22-01-2018 13:19:11      185
66ΨΒΟΡ1Θ-ΓΙΓ
Έγκριση υλοτομίας, Αγγουριδάκης Γεώργιος, στην θέση «Κεφάλια» Καστελλίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
22-01-2018 13:10:30    22-01-2018 13:10:30      206
ΩΓ5ΧΟΡ1Θ-ΤΛΓ
Έγκριση υλοτομίας, Νερατζουλάκης Κωνσταντίνος, στην θέση «Δέτης» δ.δ. Ασκών, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
22-01-2018 12:58:27    22-01-2018 12:58:27      10211
6ΚΒ9ΟΡ1Θ-Φ55
Έγκριση υλοτομίας, Παγωνάκης Ευάγγελος, στην θέση «Δάσος ή Λαγουδιανή Στράτα» Σμαρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
22-01-2018 12:07:01    22-01-2018 12:07:01      9077
6Ρ2ΥΟΡ1Θ-ΕΚΟ
Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση- βελτίωση δασικών δρόμων στις περιφέρειες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Αρχανών- Αστερουσίων»
18-01-2018 11:58:31    18-01-2018 11:58:31      150/18-01-2018
69ΚΚΟΡ1Θ-Ε33
Έγκριση κλάδευσης, Δούλη Παναγιώτη, στην θέση «Καρδιώτισσα, Κιόνι», Δήμου Γόρτυνας.
15-01-2018 12:31:15    15-01-2018 12:31:15      9126 π.ετ.