Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Βιάννου έτους 2016»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΨΔΒΟΡ1Θ-6Ω5
Έγκριση κλάδευσης- υλοτομίας
15-01-2019 14:34:16    15-01-2019 14:34:16      155
6ΧΕΞΟΡ1Θ-ΜΤ9
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10451π.ετ./15-01-2019 ύστερα από αίτημα του Φανουργάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Σεντόνες», περιφέρειας Τ.Κ. Καμηλαρίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-01-2019 13:02:29    15-01-2019 13:02:29      10451
ΨΥ6ΘΟΡ1Θ-ΞΜΖ
Συγκρότηση «Επιτροπής Παραλαβής των Έργων και Εργασιών μη Δημόσιας Δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνεταιρισμοί», για τα έτη 2019 και 2020.
15-01-2019 12:45:07    15-01-2019 12:45:07      268
Ψ400ΟΡ1Θ-44Ρ
Ανανέωση αναγνώρισης Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας κ. Ρινακάκη Γεωργίου τ. Χαριλάου.
15-01-2019 09:58:51    15-01-2019 09:14:07      256
6ΦΩΟΟΡ1Θ-Ι6Ι
Συγκρότηση διμελών επιτροπών οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου των κυνηγετικών συλλόγων Ν. Ηρακλείου.
15-01-2019 08:52:53    15-01-2019 08:52:53      255
Ω13ΤΟΡ1Θ-Π0Ψ
Έγκριση υλοτομίας, Ασσαριωτάκη Ελένης, στην θέση «Πλακωτά», Τ.Κ. Κεράς, Δήμου Χερσονήσου.
14-01-2019 14:40:27    14-01-2019 14:40:27      10376π.ετ.
ΨΠΛΛΟΡ1Θ-ΓΞΡ
Έγκριση κλάδευσης, Γερογιαννάκη Κίμωνα, στην θέση «Ρίχτρα» Ρουσσοχωρίων, Τ.Κ. Νιπιδιτού, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
14-01-2019 14:32:14    14-01-2019 14:32:14      10097π.ετ.
ΨΚΔΝΟΡ1Θ-Β5Ζ
Έγκριση κλάδευσης, Καγιαμπάκη Μιχαήλ, στην θέση «Λούτρα», Τ.Κ. Αβδού, Δ. Χερσονήσου.
14-01-2019 14:22:08    14-01-2019 14:22:08      9833
9ΟΖ8ΟΡ1Θ-Ε25
Έγκριση κλάδευσης, Μαθιουδάκη Μιχαήλ, στην θέση «Βαθιάδες», Τ.Κ. Αποστόλων, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
14-01-2019 14:11:16    14-01-2019 14:11:16      10096
Ψ4ΔΤΟΡ1Θ-8ΡΦ
Πράξη Πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέµβαση επί δημόσιας χορτολιβαδικής έκτασης της παραγράφου 5α, άρθρου 3 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄), ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού 237,00 τ.μ. για την λειτουργιά του έργου : «Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία : ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ 1200514, στη θέση Ασφεντιλιάς, πλησίον Αχεντριά, Δ.Ε. Αστερουσίων, Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου», ιδιοκτησίας «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.».
14-01-2019 13:24:53    14-01-2019 13:24:53      10186 π.ε.