Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ4ΝΟΡ1Θ-ΨΙΡ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
31-12-2020 13:02:01    31-12-2020 13:02:01      9274/31-12-2020
ΩΨΦ5ΟΡ1Θ-8Ψ6
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 33.036,46 τ.μ. στις θέσεις «Βόλακα», «Αρκόβατος», «Αζιλακοδάσος» Κοινοτήτων Μαλίων, Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου και Κοινότητας Βραχασίου Δ.Ε. Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου αντίστοιχα, λόγω εκχέρσωσης (Παράνομης διάνοιξης δρόμου).
30-12-2020 10:28:16    30-12-2020 10:28:16      8358/27-11-2020
6ΔΛΗΟΡ1Θ-ΞΨΧ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
28-12-2020 12:04:01    28-12-2020 12:04:01      9113/24-12-2020
ΨΜΝΟΟΡ1Θ-5ΟΝ
Έγκριση κλάδευσης
24-12-2020 11:27:04    24-12-2020 11:27:04      7329/22-12-2020
66ΣΔΟΡ1Θ-29Ω
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 2.154,14 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» εκτός των ορίων του οικισμού Γουρνών, κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Ανωπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
24-12-2020 08:56:17    24-12-2020 08:56:17      9070/23-12-2020
Ω1ΧΧΟΡ1Θ-ΑΔ5
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως στη θέση «Κριγιάρι», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
24-12-2020 08:33:27    24-12-2020 08:33:27      9002/23-12-2020
9ΓΑΒΟΡ1Θ-ΡΥΖ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 4.218,49 τ.μ. που κείται στη θέση «Μουσούρου Μάντρα», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
23-12-2020 14:38:26    23-12-2020 14:38:26      8998/23-12-2020
ΩΜ5ΩΟΡ1Θ-ΨΚΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 3.777,40 τμ που κείται στη θέση «Σκαπεταριά», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
23-12-2020 14:25:03    23-12-2020 14:25:03      8976/22-12-2020
6ΗΚΘΟΡ1Θ-ΓΨΝ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως στη θέση «Καμίνια», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
23-12-2020 14:10:27    23-12-2020 14:10:27      8978/23-12-2020
Ω0ΖΔΟΡ1Θ-ΔΩΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 1.012,57 τ.μ. στη θέση «Ασφεντηλιάς», Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου
23-12-2020 13:48:08    23-12-2020 13:48:08      9001/23-12-2020