Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου νομού Ηρακλείου για το έτος 2014»

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω8ΗΨΟΡ1Θ-ΗΙΓ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3520/16-05-2019 ύστερα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ στήν περιοχή Τοπική Κοινότητα Μαράθου, Δ.Ε Τυλίσου, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
17-05-2019 08:44:41    17-05-2019 08:40:16      3520
ΩΨΘΘΟΡ1Θ-ΔΝ4
Προμήθεια υλικών για την καλλιέργεια δημοσίων δασικών Φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων της ΣΑΕ 584 του έργου 2014ΣΕ58400000, των προγραμμάτων Δ.Ε. 2018.
16-05-2019 14:07:08    16-05-2019 14:07:08      3640
Ψ27ΖΟΡ1Θ-762
Προμήθεια (100) εκατό κυβικών μέτρων γόνιμου επιφανειακού χώματος για την παραγωγή φυταρίων παραδοτέο στις εγκαταστάσεις του Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου
16-05-2019 14:02:32    16-05-2019 14:02:32      3641
ΩΓΦΟΟΡ1Θ-Χ7Τ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3606/15-05-2019 ύστερα από αίτημα του Δήμου Βιάννου στήν περιοχή «Κεράτουρα», περιφέρειας Τ.Κ. Κεφαλοβρυσίου, Δήμου Βιάννου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-05-2019 08:54:24    15-05-2019 08:54:24      3572
9ΚΖ0ΟΡ1Θ-Μ1Ο
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων, Τσικριτσάκη Ζαχαρία, από το δάσος του Ζαρού.
14-05-2019 14:57:20    14-05-2019 14:57:20      3484
ΩΒΖΞΟΡ1Θ-Φ2Σ
Έγκριση κλάδευσης, Βελεγράκη Νικολάου, στην θέση «Άγιος Ραφαήλ» Πύργου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
14-05-2019 14:46:55    14-05-2019 14:46:55      3034
6ΨΙΕΟΡ1Θ-90Γ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Βεϊσάκη Εμμανουήλ από το δάσος του Ζαρού.
14-05-2019 14:33:00    14-05-2019 14:33:00      3485
ΩΣ27ΟΡ1Θ-1ΥΙ
Έγκριση υλοτομίας, Λαζαράκη Εμμανουήλ, στην θέση «Αράδα», Σοκαρά, Δήμου Γόρτυνας.
14-05-2019 14:22:29    14-05-2019 14:22:29      3036
ΩΤΕΟΟΡ1Θ-4ΞΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3522/14-05-2019 ύστερα από αίτημα της Ζερβού Νικολέττας στήν περιοχή «Κακό Όρος» Τοπικής Κοινότητας Ελαίας, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου.
14-05-2019 12:11:37    14-05-2019 12:11:37      3522
6ΕΤΦΟΡ1Θ-ΦΟ9
Έγκριση υλοτομίας, Αναθρεπτάκη Χαρίκλειας, στην θέση «Λιβάδι», Κατωφυγίου, τ.κ. Ξενιάκου, Δήμου Βιάννου.
10-05-2019 14:38:38    10-05-2019 14:38:38      2970