Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου νομού Ηρακλείου για το έτος 2014»

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧ7ΤΟΡ1Θ-Ρ38
Έγκριση υλοτομίας
24-02-2021 14:09:49    24-02-2021 14:09:49      909/24-02-2021
6Μ30ΟΡ1Θ-ΤΟΡ
4η Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης - μετακίνησης υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου
24-02-2021 11:54:20    24-02-2021 11:54:20      1258/24-2-2021
6ΝΡΟΟΡ1Θ-ΗΤΙ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 75.801,80 τ.μ. στη θέση «Αγρεβαθιά», Κ. Πηγαϊδακίων, Δ.Ε. Μοιρών, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης.
24-02-2021 09:04:29    24-02-2021 09:04:29      8972/22-12-2020
6Κ08ΟΡ1Θ-ΟΓΠ
Έγκριση κλάδευσης
23-02-2021 11:12:35    23-02-2021 11:12:35      427/23-2-2021
6ΦΤ3ΟΡ1Θ-ΙΩ5
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-02-2021 12:14:41    19-02-2021 12:14:41      1119
99ΕΞΟΡ1Θ-7ΨΩ
Έγκριση υλοτομίας
17-02-2021 15:18:42    17-02-2021 15:18:42      967/17-02-2021
ΩΣΗΚΟΡ1Θ-Π6Ζ
Έγκριση υλοτομίας
17-02-2021 15:12:43    17-02-2021 15:12:43      426/17-02-2021
6ΔΒΛΟΡ1Θ-ΦΛ6
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, για έργα, εργασίες και υπηρεσίες της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για έτος 2021 (N. 4412/2016, άρθρο 221 παρ.1 & 8α)
17-02-2021 12:18:23    17-02-2021 12:18:23      1007
6ΕΨΜΟΡ1Θ-Α2Γ
«Πράξη Πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέµβαση επί δασικού χαρακτήρα (δασικές, δάση και κηρυγμένες (ή που συντρέχουν οι λόγοι κήρυξής τους) ως αναδασωτέες) εκτάσεων, εντός του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, συνολικού εμβαδού 43.127,81 τ.μ. για την υλοποίηση των υποέργων των παραγράφων 1.2.3.6. & 1.2.3.7. της αριθμ. 81379/3184/05-04-2020 (ΑΔΑ : 68ΓΛ4653Π8-ΗΓ4) Α.Ε.Π.Ο.: 1) εγκατάσταση νέων τμημάτων Γ.Μ. 150 kV από ΣΜ Δαμάστας έως τις υφιστάμενες Γ.Μ. Λινοπεράματα - Χανιά & Λινοπεράματα – Χανιά/ΙΙ και 2) αναβάθμιση τμήματος υφιστάμενων Γ.Μ. 150 kV Λινοπεράματα - Χανιά & Λινοπεράματα – Χανιά/ΙΙ του έργου : «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος, Αττική - Κρήτη» »
16-02-2021 11:27:52    16-02-2021 11:27:52      441
ΩΙΗΟΟΡ1Θ-ΟΔΡ
Ανάθεση επιμέρους υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της δράσης «εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους» στην ΠΕ Ηρακλείου.
12-02-2021 12:10:55    12-02-2021 12:10:55      859