Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΔΝΟΡ1Θ-24Θ
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Για Το Έτος 2018-2019 - Νομού Λασιθίου
17-08-2018 14:35:20    17-08-2018 14:35:20      2809
6ΖΕ7ΟΡ1Θ-5ΩΕ
Κατακύρωση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για τη βελτίωση-συντήρηση δασικού δικτύου Ν. Λασιθίου
13-08-2018 13:54:53    13-08-2018 13:54:53      2800
ΨΦΖ1ΟΡ1Θ-ΤΝ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού Ε1= 13.158,84 τ.μ. και Ε2= 169,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Καμαράτου Σπυρίδωνα που κείται στη θέση «Ράπας» Μιλάτου , Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου, Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
10-08-2018 13:54:08    10-08-2018 13:54:08      2463
ΨΔ9ΨΟΡ1Θ-ΘΜΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 2.166,33 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Φουκαράκη Ιωάννου που κείται στη θέση "Παράσυρτα" της Τοπικής Κοινότητας Ψυχρού , του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
09-08-2018 15:08:29    09-08-2018 15:03:35      2625
ΩΡΨΡΟΡ1Θ-4ΝΓ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4.209,50 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Σφακιωτάκη Δημητρίου που κείται στη θέση "Μπαμπούρα " της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Ποτάμων, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
09-08-2018 14:46:44    09-08-2018 14:46:44      2628
ΨΩΙ9ΟΡ1Θ-Ξ9Ε
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1.767,21 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Στραταντωνάκη Σοφίας που κείται στη θέση "Ρουσσανό Λαγκάδι" της Τοπικής Κοινότητας Kάτω Μετοχίου, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
09-08-2018 14:22:05    09-08-2018 14:22:05      2629
ΩΨΓ3ΟΡ1Θ-ΕΣΝ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 5.244,87 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της εταιρείας "Ζερβάκη Σοφίας" που κείται στη θέση "Κατσελιό" της Τοπικής Κοινότητας Φουρνής, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
09-08-2018 12:54:19    09-08-2018 12:54:19      2619
ΩΠΙ1ΟΡ1Θ-ΖΥΑ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού Ε1=6.371,75 τ.μ. και Ε2=5.045,59 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Ζερβού Εμμανουήλ που κείται στη θέση " Στένακας Καλύβες" της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
08-08-2018 15:09:23    08-08-2018 15:09:23      2465
6ΩΧΛΟΡ1Θ-8ΘΑ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 2.054,99 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Σιγανού Ιωάννας που κείται στη θέση "Κρύο Πηγάδι" της Τοπικής Κοινότητας Ψυχρού, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
08-08-2018 14:42:42    08-08-2018 14:42:42      2626
6Τ60ΟΡ1Θ-ΧΟΣ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1.700,46 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Ζαμπετάκη Αφροδίτης που κείται στη θέση "Κισσός" της Τοπικής Κοινότητας Αβρακόντε, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
08-08-2018 13:53:24    08-08-2018 13:53:24      2637