Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚ4ΔΟΡ1Θ-ΘΣΝ
η υπ' αριθ. 37/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 2.032.50 τμ που κείται στη θέση " Νοτικό -Κατσίκια" της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Mαρνελλάκη Εμμανουήλ)
17-09-2019 12:01:29    17-09-2019 12:01:29      4179
ΩΗΕΕΟΡ1Θ-ΖΘΧ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
17-09-2019 11:31:50    17-09-2019 11:31:50      4182
Ω3ΑΒΟΡ1Θ-704
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους στην Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
17-09-2019 10:01:10    17-09-2019 10:01:10      4128
9Γ0ΝΟΡ1Θ-ΕΣ4
η υπ' αριθ. 39/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4.965,54 τμ που κείται στη θέση" Λαγκάδι" Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Λουκάκη -Πετράκη Ευαγγελίας)
16-09-2019 14:39:30    16-09-2019 14:39:30      4156
Ψ12ΟΟΡ1Θ-ΖΩΟ
η υπ' αριθ. 43/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 851,73 τμ που κείται στη θέση" «Πεζούλες – Γυρόσπιτα- Μέσα Μπάντα " ΤΚ Ζάκρος, ΔΕ Ιτάνου του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων του Αϊλαμάκη Νικολάου)
13-09-2019 20:08:08    13-09-2019 20:08:08      4115
6ΠΔΣΟΡ1Θ-ΖΛ2
η υπ' αριθ. 41/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3.838,95 τμ που κείται στη θέση" Καλογάλου" ΤΚ Χαμεζίου, ΔΕ Σητείας του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων της Γιαλεσάκη Μαρίας)
13-09-2019 19:52:52    13-09-2019 19:45:07      4117
Ω0Μ3ΟΡ1Θ-9ΔΚ
η υπ' αριθ. 43/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 10.834.57 τμ που κείται στη θέση" Μπραμιανά" ΔΚ Ιεράπετρας, ΔΕ Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας ( κατόπιν αντιρρήσεων της Χαλέπη Σταυρούλας)
13-09-2019 18:44:47    13-09-2019 18:40:52      4118
6Δ17ΟΡ1Θ-4ΤΕ
η υπ' αριθ. 40/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3942.91 τμ που κείται στη θέση" Kαλογάλου" ΤΚ Χαμεζίου, ΔΕ Σητείας του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων της Γαλανάκη Αυγής)
13-09-2019 16:33:37    13-09-2019 16:33:37      4116
ΨΦΣΜΟΡ1Θ-ΜΗΑ
η υπ' αριθ. 27/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 157.410,04 τμ που κείται στη θέση" Τράχηλας-Όρμος Φανερωμένης» της Τοπικής Κοινότητας Σκοπής, του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ)
11-09-2019 13:28:00    11-09-2019 13:28:00      4059
6ΠΤΞΟΡ1Θ-2Ε1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΟΤΑΜΟΣ > Τ.Κ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
11-09-2019 10:56:54    11-09-2019 10:56:54      3952