Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΟΡΕΟΡ1Θ-ΜΓ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.272,65 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΡΓΙΑΚΟ ΧΑ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
23-05-2019 15:03:57    23-05-2019 15:03:57      2183
67ΚΞΟΡ1Θ-ΑΟΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.095,74 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΡΟΥΔΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
23-05-2019 14:53:47    23-05-2019 14:53:47      2174
ΨΑ5ΙΟΡ1Θ-ΞΟΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΧΑΥΓΑΣ Ή ΧΑΥΓΟΥΔΙ >> ΤΚ ΦΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
21-05-2019 12:19:59    21-05-2019 12:19:59      2236
ΨΖΖΟΟΡ1Θ-Η8Ο
ανάθεση προμήθειας καυσίμων
20-05-2019 14:27:19    20-05-2019 14:27:19      2286
ΩΤΝΠΟΡ1Θ-ΞΣΧ
ανάθεση προμήθειας καύσιμων
20-05-2019 14:24:57    20-05-2019 14:24:57      2285
6ΓΠΨΟΡ1Θ-ΥΨ3
η υπ' αριθ. 09/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 300.437,76 τμ που κείται στη θέση" Πυρόβολος" Ξεροκάμπου ΤΚ Ζήρου, ΔΕ Λεύκης του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων των Γαλανάκη Παπαθανασάκη Θεοδώρας και Κοντολαιμάκη Παπαθανασάκη Σταυρούλας)
17-05-2019 14:14:39    17-05-2019 14:14:39      2191
ΩΨΤΦΟΡ1Θ-ΣΡΗ
η υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.084.88 τμ που κείται στη θέση "Τρυπητός ή Κεφάλα" ΔΚ Σητείας , ΔΕ Σητείας του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων των Πετρουλάκη Θεονύμφης και Εμμανουήλ)
17-05-2019 13:14:26    17-05-2019 13:14:26      2192
Ω08ΕΟΡ1Θ-ΠΜΒ
η υπ' αριθ. 53/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 13.210,41 τμ που κείται στη θέση "Κοπράνες" Κατσικίων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Κρασανάκη Ιωάννου)
17-05-2019 09:21:45    16-05-2019 12:25:19      2193
6779ΟΡ1Θ-ΟΣ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 79.107,48 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑ" ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16-05-2019 13:51:42    16-05-2019 13:51:42      2225
ΩΙΧΙΟΡ1Θ-ΔΒΒ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 516,04 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΚΚΟΣ" ΛΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
16-05-2019 10:11:36    16-05-2019 10:11:36      2143