Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω2Γ8ΟΡ1Θ-ΞΝ6
η υπ' αρίθ. 34/2018 απόφαση της TEEA Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 3267.651 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ιωάννου και Μαρίας Αλεξάκη και Γεωργίου και Άννας Σαρρή στην περιοχή εκτός οικισμού Πλάκας της Τοπικής Κοινότητας Βρουχά της ΔΕ Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
12-12-2018 14:17:40    15-11-2018 12:31:15      4543
ΡΟΘΤΟΡ1Θ-ΜΕΖ
η υπ' αριθ. 43/2011 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 17.966,95 τμ που κείται στη θέση" Φουρνιά" της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας Δ.Ε. Ιτάνου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Ιερεμία Ιωάννου και Ιερεμία Παπαδάκη Ιωάννας)
06-12-2018 17:57:46    06-12-2018 17:57:46      3447
ΩΝΖΝΟΡ1Θ-ΟΑΛ
η υπ' αριθ. 76/2010 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 29.687.50 τμ που κείται στη θέση" Πευκαλιδιάς" της Τοπικής Κοινότητας Κρούστα του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Σωρού Ιωάννου και Μαρίας)
06-12-2018 16:26:58    06-12-2018 16:26:58      663
Ψ0ΑΙΟΡ1Θ-Κ3Σ
η υπ' αριθ. 66/2013 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 57.620,00 τμ που κείται στη θέση" Ανάλουκας" της Τοπικής Κοινότητας Ρούσας Εκκλησιάς του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Ατζολετάκη Ευάγγελου, Ατζολετάκη Σαραντώνη Σμαράγδα και Κολιοπάνου Ατζολετάκη Ελένης)
06-12-2018 13:44:39    06-12-2018 13:44:39      4137
6Τ3ΕΟΡ1Θ-2Ε0
η υπ' αριθ. 89/2011 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 44.281,62 τμ που κείται στη θέση" Γυναικών το λάκκο" της Τοπικής Κοινότητας Μαλλών του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας , Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Αλεξάκη Μιχαήλ)
06-12-2018 10:48:50    06-12-2018 10:48:50      3945
ΩΦΛ5ΟΡ1Θ-Ξ6Γ
η υπ' αριθ. 31/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση συνολικού εμβαδού 32.462,14 τμ που κείται στη θέση" Πιάστρα Χοιροβοσκό ή Πιάστρα Μετοχίου" της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ.Ε. Αγ. Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Λουκάκη Αθηνάς, Αποστολάκη Ευάγγελου και Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης )
05-12-2018 13:17:13    05-12-2018 13:17:13      4864
6Υ4ΝΟΡ1Θ-ΒΩΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.165,94 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΑ" ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
04-12-2018 10:34:49    04-12-2018 10:34:49      4093
ΩΧΨΩΟΡ1Θ-Ι0Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.102,88 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΡΚΑΛΟΚΕΦΑΛΟ" ΔΚ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
04-12-2018 10:08:22    04-12-2018 10:08:22      4000
ΩΩ23ΟΡ1Θ-6ΣΩ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΡΑΘΙΑΣ > ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
27-11-2018 13:38:43    27-11-2018 13:38:43      4449
61ΙΣΟΡ1Θ-Π69
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΟΥΜΑΛΟΣ > ΤΚ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27-11-2018 13:35:38    27-11-2018 13:35:38      4403