Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΠΩΝΟΡ1Θ-ΕΓ6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ>> ΤΚ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
15-11-2019 13:59:36    15-11-2019 13:59:36      4805
ΩΠΘ6ΟΡ1Θ-8ΜΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΣΤΑΥΡΙ>> ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15-11-2019 13:55:00    15-11-2019 13:55:00      4806
ΨΞΩΕΟΡ1Θ-09Α
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΣΚΑΛΑ>> ΤΚ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
15-11-2019 13:52:50    15-11-2019 13:52:50      4808
ΩΛΑ2ΟΡ1Θ-115
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΜΗΤΣΟΥ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
15-11-2019 13:49:31    15-11-2019 13:49:31      4807
Ψ2ΟΣΟΡ1Θ-3ΣΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΧΑΒΑΝΙΑ>> ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15-11-2019 13:47:57    15-11-2019 13:47:57      4840
ΩΠΦΥΟΡ1Θ-ΟΔΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ>> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15-11-2019 13:44:39    15-11-2019 13:44:39      4841
ΨΤΝ3ΟΡ1Θ-9ΙΥ
η υπ' αριθ. 49/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
13-11-2019 12:37:58    13-11-2019 12:37:58      5054
7Χ7ΦΟΡ1Θ-ΓΕΨ
η υπ' αριθ. 51/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
12-11-2019 14:58:27    12-11-2019 14:58:27      5055
65Ξ6ΟΡ1Θ-ΠΗ2
η υπ' αριθ. 48/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
12-11-2019 14:08:27    12-11-2019 14:08:27      5061
6ΟΗΦΟΡ1Θ-9ΛΚ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ- ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΤΥΒΟΛΟ-ΑΧΛΑΔΑ> ΤΚ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
08-11-2019 11:24:41    08-11-2019 11:24:41      4946