Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΥ7ΟΡ1Θ-ΗΞΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01-10-2020 09:11:55    01-10-2020 09:11:55      3179
6Π1ΞΟΡ1Θ-ΛΧΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
30-09-2020 14:55:31    30-09-2020 14:55:31      3176
6ΔΩ0ΟΡ1Θ-ΡΨΣ
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεύχους δημοπράτησης.
30-09-2020 10:26:47    30-09-2020 10:26:47      3176
6Α7ΩΟΡ1Θ-Ρ0Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
30-09-2020 10:22:28    30-09-2020 10:22:28      3197
6Θ59ΟΡ1Θ-ΓΟ4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
29-09-2020 08:38:34    29-09-2020 08:38:34      3179
ΩΦΡ4ΟΡ1Θ-Ι2Π
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΚΟΥΡΟΥΠΑ .. ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
29-09-2020 08:06:39    29-09-2020 08:06:39      2918
66ΨΚΟΡ1Θ-ΔΝΔ
Κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων προσωπικού της Δνσης Δασών Λασιθίου.
22-09-2020 09:49:06    22-09-2020 09:49:06      3034
625ΡΟΡ1Θ-4ΒΕ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΄΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ΄΄ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22-09-2020 09:07:32    22-09-2020 09:07:32      2885
990ΤΟΡ1Θ-ΣΨΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 13.041,33 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΡΤΥΔΙΑ" ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
21-09-2020 09:44:26    03-09-2020 14:05:05      2692
6ΜΙΑΟΡ1Θ-ΨΞΝ
Συγκρότηση διμελών Επιτροπών οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου των Κυνηγετικών Συλλόγων Νομού Λασιθίου.
04-09-2020 11:41:17    04-09-2020 11:41:17      2777