Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΜΑΠΟΡ1Θ-63Ξ
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 21/2019 απόφαση της ΤΕΕΑ Ν.Λασιθίου
17-07-2019 16:38:33    17-07-2019 16:38:33      3159
ΩΠ38ΟΡ1Θ-72Τ
ανάρτηση της υπ' αριθ. 23/2019 απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
17-07-2019 13:16:23    17-07-2019 13:16:23      3158
Ω7Η2ΟΡ1Θ-Δ7Θ
ΑΠΌΦΑΣΗ 22/2019 ΤΕΕΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
17-07-2019 12:13:53    17-07-2019 12:13:53      3210
ΨΟΞΒΟΡ1Θ-ΧΟΜ
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 10/2019 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
17-07-2019 10:31:29    17-07-2019 10:31:29      3161
7ΝΗ1ΟΡ1Θ-3ΦΛ
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 16/2019 απόφαση της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
16-07-2019 15:11:10    16-07-2019 15:11:10      3165
6Θ4ΣΟΡ1Θ-ΩΞΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 95.457,38 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΡΟΙ ΚΕΛΑΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
16-07-2019 14:44:43    16-07-2019 14:44:43      2931
9ΗΗ3ΟΡ1Θ-Γ4Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 25.052,25 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΧΩΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
16-07-2019 14:35:31    16-07-2019 14:35:31      2824
6Χ3ΠΟΡ1Θ-ΑΒ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.811,28 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΠΥΡΟΥΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
16-07-2019 14:24:01    16-07-2019 14:24:01      3125
63ΚΛΟΡ1Θ-ΠΦΙ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 123.239,97 τ.μ. στη θέση «Μεγάλη Σέλη» Τ.Κ. Σχινοκαψάλων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου λόγω πυρκαγιάς
16-07-2019 14:12:11    16-07-2019 14:12:11      2052
78ΟΨΟΡ1Θ-93Χ
η υπ' αριθ. 50/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 111.890,55 τμ που κείται στη θέση" Μαρουλάς" της Τοπικής Κοινότητας Λιθινών του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Ανάληψης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Παπαδάκη Δημητρίου και Ιωάννου)
16-07-2019 14:09:29    16-07-2019 14:04:15      3155