Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΡΥΟΡ1Θ-ΓΘ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.498,96 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ" ΜΙΛΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21-06-2018 13:20:16    21-06-2018 13:20:16      3808/2016
7Χ5ΜΟΡ1Θ-Ρ95
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 40.286,64 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21-06-2018 11:00:07    21-06-2018 11:00:07      1734
7ΑΖ8ΟΡ1Θ-2ΘΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.362,42 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ" ΜΙΛΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21-06-2018 10:28:54    21-06-2018 10:28:54      3809/2016
Ω2ΗΗΟΡ1Θ-ΓΑΚ
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων
19-06-2018 11:49:26    19-06-2018 11:49:26      2008
ΨΩ4ΓΟΡ1Θ-Γ0Ξ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.501,75 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ: "ΠΟΤΗΣΤΗΡΙΑ" Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
14-06-2018 11:17:49    14-06-2018 11:17:49      1772
ΩΝ0ΧΟΡ1Θ-8Μ0
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
13-06-2018 09:30:31    13-06-2018 09:30:31      1897
ΨΛΡΞΟΡ1Θ-Η1Π
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
08-06-2018 14:06:08    08-06-2018 14:06:08      1900
ΨΣΛΠΟΡ1Θ-ΟΝΩ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
08-06-2018 13:24:46    08-06-2018 13:24:46      1896
61ΚΗΟΡ1Θ-4Ο1
Απόφαση για εςκτέλεση των εργασιών του έργου΄΄Βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου, με αυτεπιστασία.
05-06-2018 12:03:51    05-06-2018 12:03:51      1842
ΩΧ1ΠΟΡ1Θ-ΣΨΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.445,37 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΑΤΣΟΜΟΥΡΙ" ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
31-05-2018 14:32:51    31-05-2018 14:32:51      400