Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
67ΕΗΟΡ1Θ-Γ2Ζ
Απόφαση έγκρισης κλάδευσης ενός (1) πεύκου, που φύεται, στη θέση «Γαλήνη», Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων, περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως της Χατζάκη Καλλιόπης
19-04-2018 13:59:20    19-04-2018 13:59:20      1314/19-4-2018
7529ΟΡ1Θ-ΠΟΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 216.220,95 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΤΣΟΥ" Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
03-04-2018 14:58:56    03-04-2018 14:58:56      841
ΩΦΜ5ΟΡ1Θ-ΜΦ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.657,504 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΝΑΡΕΣ" ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
03-04-2018 14:18:32    03-04-2018 14:18:32      978
6Ξ61ΟΡ1Θ-Υ77
η υπ' αριθ. 166/2011 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 8562.49 τμ που κείται στη θέση" Αστοιβιδόλακκος" της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε.Βραχασίου , Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Βαμβασάκη Δημοσθένη)
02-04-2018 13:12:14    02-04-2018 13:12:14      4670/27-12-2011
ΩΩΩΕΟΡ1Θ-ΚΤΟ
πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 93.974,24 τμ κείται στη θέση «Σμαϊλόγγοσι» της ΤΚ Κάτω Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας
02-04-2018 10:05:36    02-04-2018 10:05:36      561/7-3-2018
ΩΑΛΙΟΡ1Θ-Ξ8Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 54.247,54 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΚΙΣΤΡΕΣ - ΚΑΜΠΙ" Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
29-03-2018 14:58:01    29-03-2018 14:58:01      844
ΨΤΩΓΟΡ1Θ-ΥΨΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.111,34 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΚΙΣΤΡΕΣ" ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
27-03-2018 15:08:57    27-03-2018 15:08:57      842
ΩΜΧΙΟΡ1Θ-ΑΧΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.995,52 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «Πύργος» Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
27-03-2018 13:45:22    27-03-2018 13:45:22      724
Ω5Κ4ΟΡ1Θ-ΧΘΘ
η υπ' αριθ. 28/2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
26-03-2018 14:53:09    26-03-2018 14:53:09      1107/26-3-2018
6ΠΡ0ΟΡ1Θ-Ψ2Ψ
η υπ' αριθ. 39/2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
26-03-2018 14:05:35    26-03-2018 13:28:44      1045/20-3-2018