Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΝΔΒΟΡ1Θ-ΓΡΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4142,14 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
20-04-2018 12:25:51    20-04-2018 12:25:51      2488
6ΘΦ1ΟΡ1Θ-ΥΓΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4142,14 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΟΒΕΛΟΝΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
20-04-2018 12:22:24    20-04-2018 12:22:24      2490
7ΥΛ4ΟΡ1Θ-ΨΘΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1526,86 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΟΒΕΛΟΝΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
20-04-2018 12:19:08    20-04-2018 12:14:58      2496
ΨΙΩ9ΟΡ1Θ-ΖΝΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5840,10τ.μ. 5726,00 τ.μ. 903,50τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΟΥΦΑ ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20-04-2018 12:07:52    20-04-2018 12:07:52      2486
ΨΖΩ2ΟΡ1Θ-Π2Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 830,99 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18-04-2018 13:34:07    18-04-2018 13:34:07      2437
6ΟΕ0ΟΡ1Θ-ΡΓ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2511,72 τ.μ.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΜΥΡΟ
17-04-2018 14:04:38    17-04-2018 14:04:38      2401
Ω08ΨΟΡ1Θ-ΠΝ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2079,68 τ.μ.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΝΙΑΝΑ ΣΕΛΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
17-04-2018 14:02:03    17-04-2018 14:02:03      2399
Ω9Τ0ΟΡ1Θ-18Π
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1522,27 τ.μ.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ -ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17-04-2018 13:59:13    17-04-2018 13:59:13      2376
6Ζ03ΟΡ1Θ-ΧΧΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3318,31 τ.μ.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17-04-2018 13:56:36    17-04-2018 13:56:36      2372
6ΘΤΚΟΡ1Θ-Π0Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6622,27 τ.μ.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑ ΠΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
17-04-2018 13:53:51    17-04-2018 13:53:51      2374