Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6813ΟΡ1Θ-Ψ0Α
Έγκριση Υλοτομίας και καθαρισμού Περιαστικών Δασών Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Ευληγιά Προφήτη Ηλία Μασταμπά Παλιά δεξαμενή και Παλιά Χωματερή του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 14:36:28    17-01-2020 14:36:28      173
Ω8Λ0ΟΡ1Θ-ΥΤΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Καραγιαννάκη Ιωσήφ στη θέση Διχαλοπόταμα του οικισμού Κοξαρέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 14:17:29    11-07-2019 13:30:52      4224
ΨΞ3ΡΟΡ1Θ-Η6Ψ
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαλεξάκη Ιωάννη στη θέση Αγ. Γεώργιος του οικισμού Πρινές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 09:31:44    17-01-2020 09:31:44      184
6ΞΣΟΟΡ1Θ-Θ68
Έγκριση Υλοτομίας του Παυλάκη Αντωνίου στη θέση Αγία Κυριακή του οικισμού Πίκρη του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 09:27:20    17-01-2020 09:27:20      183
6ΨΕ2ΟΡ1Θ-Φ76
Έγκριση Υλοτομίας του Παυλάκη Χρήστο στη θέση Χαλεβή του οικισμού Χρωμοναστηρίου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 09:19:23    17-01-2020 09:19:23      182
ΨΨ6ΛΟΡ1Θ-ΛΞ2
Έγκριση Υλοτομίας του Δάνδολου Δημητρίου στη θέση Πύργος του οικισμού Αλφάς του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 09:13:48    17-01-2020 09:13:48      181
ΩΚ97ΟΡ1Θ-ΨΜΕ
Έγκριση Υλοτομίας της Σταυρουλιδάκη Μαρίας στη θέση Ταϊδέ του οικισμού Κοξαρέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 09:09:25    17-01-2020 09:09:25      180
68ΞΛΟΡ1Θ-ΦΤΛ
Έγκριση Υλοτομίας του Χαριτάκη Γεωργίου στη θέση Λιγαρέ του οικισμού Κισσού Παράγκα του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 08:59:14    17-01-2020 08:59:14      179
ΨΨΓΞΟΡ1Θ-ΩΘΑ
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαδογιαννάκη Ιωάννη στη θέση Καμινάκια του οικισμού Μουρνέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 08:53:51    17-01-2020 08:53:51      178
6Ξ8ΑΟΡ1Θ-5Η2
Έγκριση Υλοτομίας του Τρανταλίδη Ιωάννη στη θέση Ασπές του οικισμού Αγ. Ιωάννης του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 08:47:23    17-01-2020 08:47:23      177