Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΜΚΑΟΡ1Θ-ΧΓΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 34226,65 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΜΑΤΑΡΕΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
14-06-2019 12:05:59    14-06-2019 12:05:59      3572
Ω16ΝΟΡ1Θ-ΒΜΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2711,21 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
14-06-2019 11:02:45    14-06-2019 11:02:45      3545
Ψ7ΗΥΟΡ1Θ-ΧΛΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 16550,33 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΧΙΑ ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
14-06-2019 09:24:49    14-06-2019 09:24:49      3542
ΩΟΛΞΟΡ1Θ-1ΣΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 561,37 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗ ΝΜΑΡΙΑΣ
14-06-2019 09:18:45    14-06-2019 09:18:45      3540
ΩΠΛΗΟΡ1Θ-Ξ4Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1771,18 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
14-06-2019 08:41:58    14-06-2019 08:41:58      3538
ΨΣ7ΗΟΡ1Θ-Μ52
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ Αρ.16/2019
13-06-2019 13:43:33    13-06-2019 13:43:33      3459
ΨΣΛΟΟΡ1Θ-ΟΧΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 200 ΚΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΞΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΝΤΟ ΛΕΩΝΙΔΑ
13-06-2019 13:39:50    13-06-2019 13:39:50      3046
Ω0ΙΝΟΡ1Θ-1ΟΦ
Έγκριση Υλοτομίας του Κόκκινου Μανούσο στη θέση Κάμπος του οικισμού Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2019 12:42:47    13-06-2019 12:42:47      3470
ΨΟΓΕΟΡ1Θ-4ΕΟ
Έγκριση Υλοτομίας του Σταυρακάκη Μαρίνο στη θέση Φαρακλιές του οικισμού Αγ. Φωτεινής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2019 12:32:50    13-06-2019 12:32:50      3471
6Α63ΟΡ1Θ-ΨΨΚ
Εγκριση Κλαδονομής του Σκουραδάκη Χρήστο στη θέση Βρυσίδια του οικισμού Κρυονερίου του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2019 12:25:39    13-06-2019 12:25:39      3473