Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΥΟΠΟΡ1Θ-6Ω8
Εγκριση υλοτομίας του Βασιλομανωλάκη Δημητρίου στη θέση Παλιάλωνο του οικισμού Ορος Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
10-08-2018 11:42:10    10-08-2018 11:42:10      5620
ΩΛ67ΟΡ1Θ-ΘΛΠ
Εγκριση υλοτομίας του Ζακάκη Δημητρίου στη θέση Ατζικανόσπιλιος του οικισμού Πρασσές Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης
10-08-2018 11:29:24    10-08-2018 11:29:24      5619
783ΧΟΡ1Θ-0Τ4
Εγκριση υλοτομίας του Σταυγιανουδάκη Εμμανουήλ στη θέση Μουρί του οικισμού Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
10-08-2018 11:20:04    10-08-2018 11:20:04      5621
ΩΕΠΨΟΡ1Θ-Γ4Ζ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5071,93 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΦΑΛΑΣ ΚΕΡΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΡΙΣΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ & ΡΙΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ
09-08-2018 12:56:23    09-08-2018 12:56:23      5627
6ΠΛΩΟΡ1Θ-Ν7Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1184,51 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΕ ΜΥΞΟΡΟΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
06-08-2018 12:25:50    06-08-2018 12:25:50      5507
6Χ93ΟΡ1Θ-ΤΗ2
Εγκριση Κλαδονομής του Τσίχλη Ευστρατίου στη θέση Πατίλαγκος του οικισμού Αγκουσελιανών Π.Ε. Ρεθύμνης.
03-08-2018 13:51:26    03-08-2018 13:51:26      5446
6ΛΒΣΟΡ1Θ-Α03
Εγκριση υλοτομίας του Χλιαουτάκη Νικολάου στη θέση Στέρνα του οικισμού Κεντροχωρίου Δήμου Αγ.Βασιλείου Π.Ε.Ρεθύμνης.
03-08-2018 13:46:28    03-08-2018 13:46:28      5445
ΩΝ1ΕΟΡ1Θ-ΨΘΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4392,68 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΝΟΜΙΟ ΚΕΡΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
03-08-2018 13:37:48    03-08-2018 13:37:48      5456
ΨΙΚΝΟΡ1Θ-ΓΨ8
Εγκριση υλοτομίας του Κουρμούλη Εμμανουήλ στη θέση Αγ. Κων/νος του οικισμού Αγκουσελιανών Δήμου Αγ. Βασιλείου Π.Ε.Ρεθύμνης
03-08-2018 13:36:51    03-08-2018 13:36:51      5447
Ω0ΛΠΟΡ1Θ-ΟΔ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4479,70 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΓΟΝΟΜΙΟ ΚΕΡΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
03-08-2018 13:35:08    03-08-2018 13:35:08      5454