Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
68Ν8ΟΡ1Θ-ΤΥΛ
Έγκριση Υλοτομίας της Εφεντάκη Παγώνας στη θέση Σπηλιάρα του οικισμού Κισσός του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-01-2021 09:00:13    25-01-2021 09:00:13      317
6ΑΤΓΟΡ1Θ-7Φ0
Έγκριση Υλοτομίας του Δεληγιώργη Μιχαήλ στη θέση Καστανέ του οικισμού Αγ. Πελαγία του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-01-2021 08:51:24    25-01-2021 08:51:24      318
60Ο6ΟΡ1Θ-ΒΧΡ
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαδάκη Γεωργίου στη θέση Τραχάλα του οικισμού Σπηλίου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-01-2021 08:46:10    25-01-2021 08:46:10      315
6ΟΤ6ΟΡ1Θ-ΧΞΧ
Έγκριση Υλοτομίας του Τζωρτζάκη Στυλιανού στη θέση Σώπατα του οικισμού Μουρνέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε.Ρεθύμνου.
25-01-2021 08:39:35    25-01-2021 08:39:35      314
ΨΗΙΥΟΡ1Θ-Φ5Υ
Έγκριση Υλοτομίας του Κουρμούλη Ανδρέα στη θέση Αντιλιάρα του οικισμού Αγκουσελιανών του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-01-2021 08:32:34    25-01-2021 08:32:34      316
9ΤΝΖΟΡ1Θ-Γ75
Έγκριση Υλοτομίας του Μπαντινάκη Νικολάου στη θέση Ρουπακιάς του οικισμού Πατσού του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-01-2021 13:09:27    15-01-2021 13:09:27      229
ΨΧΓΔΟΡ1Θ-ΔΙΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Μπαντινάκη Νικολάου στη θέση Ρουπακιάς του οικισμού Πατσού του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-01-2021 13:04:00    15-01-2021 13:04:00      230
Ψ85ΛΟΡ1Θ-30Ω
Έγκριση Κλαδονομής του Στρατιδάκη Κωνσταντίνου στη θέση Τρία Μοναστήρια του οικισμού Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-01-2021 10:53:40    15-01-2021 10:53:40      242
Ψ959ΟΡ1Θ-ΗΜ8
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαδάκη Γεωργίου στη θέση Ρερές του οικισμού Μαργαριτών του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-01-2021 10:14:56    15-01-2021 10:14:56      183
ΩΣΒ1ΟΡ1Θ-ΩΥ3
Έγκριση Υλοτομίας της Γαλερού Αφροδίτης στη θέση Πεύκος του οικισμού Καλονύκτης του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-01-2021 09:26:56    14-01-2021 09:26:56      145