Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω5ΘΔΟΡ1Θ-ΖΕΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΚΣΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
05-12-2019 13:40:03    05-12-2019 13:40:03      8279
6ΝΡΠΟΡ1Θ-Κ7Γ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΘΕΣΗ ΔΙΧΑΛΟΡΥΑΚΟ ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
05-12-2019 13:36:45    05-12-2019 13:36:45      8316
6ΜΤΘΟΡ1Θ-2Τ0
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1873,50 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΔΕΟΥΣ Ή ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
05-12-2019 09:23:16    03-07-2019 10:23:47      2661
Ψ6Ω5ΟΡ1Θ-Π4Ψ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3813,89 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΔΕΛΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
04-12-2019 13:10:19    04-12-2019 13:10:19      8323
ΨΓΚΙΟΡ1Θ-8ΡΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3360,11 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΛΙΖΩΝ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΞΕΝΙΑΣ
04-12-2019 13:05:15    04-12-2019 13:05:15      8296
6Ψ3ΜΟΡ1Θ-0ΘΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4409,68 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΥΛΙΔΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ
04-12-2019 13:02:31    04-12-2019 13:02:31      8286
ΨΔΕ3ΟΡ1Θ-ΩΙΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2386,06 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΚΙΩΤΗ ΔΙΟΜΗΔΗ
04-12-2019 13:00:00    04-12-2019 13:00:00      8300
Ψ9ΦΗΟΡ1Θ-ΑΡ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1702,50τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
04-12-2019 12:56:55    04-12-2019 12:56:55      8294
6451ΟΡ1Θ-ΠΧ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1682,65 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΗΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
04-12-2019 12:54:21    04-12-2019 12:54:21      8292
6Ε5ΒΟΡ1Θ-ΘΛΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2468,91 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΙΟΜΜΗΔΗ
04-12-2019 12:51:50    04-12-2019 12:51:50      8290