Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ5ΜΔΟΡ1Θ-0Ι5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
29-03-2021 11:52:03    29-03-2021 11:52:03      2601
6ΧΒΗΟΡ1Θ-3Τ1
Απαγόρευση Υλοτομίας του Σπυριδάκη Νικολάου στη θέση Λυγαρέ του οικισμού Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
24-03-2021 10:54:40    24-03-2021 10:54:40      2387
Ψ1ΝΦΟΡ1Θ-009
Έγκριση Υλοτομίας του Καμπουράκη Στυλιανού στη θέση Αχλάδα του οικισμού Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
24-03-2021 10:48:06    24-03-2021 10:48:06      2526
Ω35ΠΟΡ1Θ-ΨΔΓ
Απαγόρευση υλοτομίας του Σπυριδάκη Νικολάου στη θέση Λυγαρέ του οικισμού Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π.Ε. Ρεθύμνου.
24-03-2021 10:30:11    24-03-2021 10:15:55      2387
66ΑΡΟΡ1Θ-ΔΚΞ
Έγκριση Υλοτομίας του Βλαστού Μιχαήλ στη θέση Πύργος του οικισμού Βρυσσών του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
19-03-2021 13:55:07    19-03-2021 13:55:07      2432
9ΩΘΓΟΡ1Θ-1ΚΠ
Έγκριση Υλοτομίας της Λιανδρή Τριανταφυλλιάς στη θέση Κουδουμαλέ του οικισμού Πρινέ του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου
19-03-2021 13:51:21    19-03-2021 13:51:21      2400
ΨΛΞΒΟΡ1Θ-ΓΕ6
Έγκριση Υλοτομίας του Βουρβαχάκη Στυλιανού στη θέση Πηγαδούλια του οικισμού Αμπελάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
19-03-2021 13:45:40    19-03-2021 13:45:40      2398
9ΓΩ4ΟΡ1Θ-ΜΟ2
Απαγόρευση Υλοτομίας του Πρικάκη Μιχαήλ στη θέση Φάραγγας του οικισμού Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
19-03-2021 13:41:42    19-03-2021 13:41:42      2386
9ΛΜΧΟΡ1Θ-Γ32
Απαγόρευση Υλοτομίας του Σπυριδάκη Νικολάου στη θέση Λυγαρέ του οικισμού Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
19-03-2021 13:35:49    19-03-2021 13:35:49      2387
9ΓΠΣΟΡ1Θ-ΑΕΡ
Έγκριση Υλοτομίας της Τσουπάκη Ελένης στη θέση Παπαγιαννάκη του οικισμού Βεδέρων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
19-03-2021 13:31:29    19-03-2021 13:31:29      2399