Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΑΩΟΡ1Θ-ΠΓΔ
Διορισμός Ταμία και Τρίτου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρεθύμνου.
23-04-2019 12:05:18    23-04-2019 12:05:18      2405
7ΝΜΖΟΡ1Θ-Λ2Π
Διορισμός Ταμία και Τρίτου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού Συλλόγου Περάματος.
23-04-2019 11:00:13    23-04-2019 11:00:13      2371
Ψ2ΞΞΟΡ1Θ-ΞΦΠ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Κυριακάκη Στυλιανού στη θέση Συκιάς Λάκκος του οικισμού Αρολιθίου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
22-04-2019 13:34:28    22-04-2019 13:34:28      2376
Ψ3Υ5ΟΡ1Θ-ΟΥ1
Έγκριση Υλοτομίας του Σκουραδάκη Χρήστου στη θέση Βρυσίδια του οικισμού Κρυονερίου του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:50:22    20-04-2019 14:50:22      2299
6Λ7ΛΟΡ1Θ-Χ2Θ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Σκουραδάκη Χρήστου στη θέση Ποδαρές του οικισμού Κρυονερίου Του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:42:10    20-04-2019 14:42:10      2298
624ΦΟΡ1Θ-ΠΥ2
Έγκριση υλοτομίας του Καλλτσουνάκη Πέτρου στη θέση Βρυσίδια του οικισμού Κάτω Βαλσαμονέρου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:24:04    20-04-2019 14:24:04      2300
7ΧΠΛΟΡ1Θ-ΤΧ9
Έγκριση Υλοτομίας του Σταγογιάννη Αντωνίου στη θέση Σταγογιάννη Μετόχι-Χάνι του οικισμού Κάτω Βαλσαμονέρου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:15:44    20-04-2019 14:15:44      2302
94ΧΜΟΡ1Θ-07Ρ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Καλλιτσουνάκη Ιωάννη στη θέση Αμπελάκι του οικισμού Λαμπινής του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:07:54    20-04-2019 14:07:54      2303
ΨΤΠΨΟΡ1Θ-ΦΓΨ
Έγκριση Υλοτομίας του Κουριδάκη Εμμανουήλ στη θέση Αρμός του οικισμού Αγ. Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 14:01:09    20-04-2019 14:01:09      2301
6Γ0ΘΟΡ1Θ-Ο0Θ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Μπαστάκη Γεωργίου στη θέση Σόχωρα Απάνω Αρμένοι του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
20-04-2019 13:54:31    20-04-2019 13:54:31      2321