Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΜΕΗΟΡ1Θ-7ΘΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 10251,88 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΠΡΑΝΑ ΕΡΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23-08-2019 10:25:35    23-08-2019 10:25:35      5245
ΩΣ2ΑΟΡ1Θ-21Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3324,31τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΛΑΝΔΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
23-08-2019 09:29:33    23-08-2019 09:29:33      5309
Ψ7ΛΖΟΡ1Θ-36Ζ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4003,03 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΣΧΟΝΙΑΝΑ ΑΧΛΑΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΛΕΝΗΣ
23-08-2019 09:26:17    23-08-2019 09:26:17      5250
6Ρ8ΤΟΡ1Θ-Ω6Κ
Έγκριση Υλοτομίας του Ξεζωνάκη Μιχαήλ στη θέση Αη. Γιάννης του οικισμού Αμπελάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-08-2019 09:02:32    23-08-2019 09:02:32      5308
6Ν5ΚΟΡ1Θ-ΛΓΟ
Έγκριση Κλαδονομής του Μετζάκη Ιωάννη στη θέση Κυπαρίσσια του οικισμού Ζουρίδι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-08-2019 08:54:10    23-08-2019 08:54:10      5307
Ω0ΓΓΟΡ1Θ-ΩΜΣ
Έγκριση Υλοτομίας του Κοκολάκη Εμμανουήλ στη θέση Λιβαδόλακκος του οικισμού Πρασσές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-08-2019 08:33:02    23-08-2019 08:33:02      5306
Ω2Ρ7ΟΡ1Θ-ΞΒΚ
Έγκριση Υλοτομίας του Δασκαλομαρκάκη Ιωάννη στη θέση Αρμός του οικισμού Άνω Βαρσαμονέρου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-08-2019 08:21:18    23-08-2019 08:21:18      5305
65ΦΛΟΡ1Θ-ΓΙ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4454,068 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΙΑ ΜΕΡΟΠΗΣ
21-08-2019 11:56:13    21-08-2019 11:56:13      5235
Ω8ΥΦΟΡ1Θ-ΠΘΧ
Κατεδάφιση-απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών εντός Δάσους και αναδασωτέας έκτασης στη θέση«Κάψικας» περιφέρειας του Δ.Δ. Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης.
21-08-2019 11:18:34    21-08-2019 11:18:34      5252
Ω18ΨΟΡ1Θ-Ε5Μ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 38521,46 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΛΙΕΣ ΣΙΣΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΡΗ ΝΙΚΛΗΤΑ
21-08-2019 09:09:41    21-08-2019 09:09:41      5199