Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62ΣΞΟΡ1Θ-37Ξ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4617 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΔΟΜΑΤΟΣ ΑΜΝΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18-01-2018 13:13:18    18-01-2018 13:13:18      173
6ΣΟ6ΟΡ1Θ-ΘΣΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5443,14 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΕΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18-01-2018 11:26:32    18-01-2018 11:26:32      244
ΩΘΗ1ΟΡ1Θ-ΜΓΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 628,20τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΕ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-01-2018 12:16:09    17-01-2018 12:16:09      196
6ΖΖΜΟΡ1Θ-4ΚΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΕΣ-ΕΓΚΟΥΣΑΤΗ-ΛΑΚΚΟΣ ΕΛΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
15-01-2018 12:29:23    02-01-2018 12:49:00      8362
Ω2ΥΞΟΡ1Θ-ΧΥΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΑΚΩΝΙ ΚΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΓΑ ΜΙΧΑΗΛ
12-01-2018 10:14:05    12-01-2018 10:14:05      117
6ΣΠ5ΟΡ1Θ-4ΙΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ
12-01-2018 10:12:01    12-01-2018 10:12:01      115
6Ν71ΟΡ1Θ-ΚΝΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΕ ΠΡΙΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12-01-2018 10:10:03    12-01-2018 10:10:03      116
69ΑΣΟΡ1Θ-ΒΥΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 10.118,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ-ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
12-01-2018 10:06:57    12-01-2018 10:06:57      146
6Ψ1ΥΟΡ1Θ-1ΕΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 569,01 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
11-01-2018 13:05:54    11-01-2018 13:05:54      112
ΩΙΧΩΟΡ1Θ-Ι90
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1805,38 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11-01-2018 13:02:33    11-01-2018 13:02:33      110