Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΙ2ΟΡ1Θ-Ξ90
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4120,29 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΑΓΚΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22-10-2018 12:38:48    22-10-2018 12:38:48      7344
Ω0ΧΝΟΡ1Θ-Β44
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4097,54 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΚΕΣ -ΒΑΘΥ ΛΑΚΚΟΥΣ ΜΟΝΟΠΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19-10-2018 12:40:33    19-10-2018 12:36:07      7262
ΩΙΥΝΟΡ1Θ-Κ23
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6133,28 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΩΠΑΣΗ ΓΑΡΙΦΑΛΙΑΣ
19-10-2018 09:39:18    19-10-2018 09:39:18      7205
63ΧΘΟΡ1Θ-ΞΞΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5371,60 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΣΟΥΛΕ ΑΧΛΑΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19-10-2018 09:34:59    19-10-2018 09:34:59      7276
7ΜΙΖΟΡ1Θ-ΥΟ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1658,18 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΘΟΥΡΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΝΑΣ
19-10-2018 09:31:16    19-10-2018 09:31:16      7265
ΩΦ45ΟΡ1Θ-Ρ2Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4871,10 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19-10-2018 08:43:58    19-10-2018 08:43:58      7207
6ΨΛΟΟΡ1Θ-9Ν0
Έγκριση Υλοτομίας του Μανιουδάκη Κωνσταντίνου στη θέση Καστελιώτικα του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε.Ρεθύμνης.
18-10-2018 11:36:42    18-10-2018 11:36:42      7241
7Α6ΜΟΡ1Θ-0Φ0
Έγκριση Υλοτομίας του Φουσταλιεράκη Δημητρίου στη θέση Καρυδιανά του οικισμού Κάτω Πόρος του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε.Ρεθύμνης.
18-10-2018 11:26:24    18-10-2018 11:26:24      7240
7ΔΥΣΟΡ1Θ-ΡΒΩ
Έγκριση Υλοτομίας του στη θέση Μανιουδάκη Κων-νου στη θέση Καστελιώτικα του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε.Ρεθύμνης
18-10-2018 11:14:46    18-10-2018 11:14:46      7241
ΩΧΩΑΟΡ1Θ-1ΛΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Αγριμάκη Βασιλείου στη θέση Κάτω Αμπέλια του οικισμού Ζουρίδι του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε.Ρεθύμνης.
18-10-2018 10:58:50    18-10-2018 10:58:50      7242