Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΝ8ΟΡ1Θ-4ΗΦ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 47/2018
14-12-2018 11:37:14    14-12-2018 11:37:14      8650
7Σ59ΟΡ1Θ-ΞΝΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 28/2018
14-12-2018 11:32:08    14-12-2018 11:32:08      8629
6ΗΡΤΟΡ1Θ-ΛΞΠ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 27/2018
14-12-2018 11:30:21    14-12-2018 11:30:21      8628
ΩΝ4ΜΟΡ1Θ-4ΛΘ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 26/2018
14-12-2018 11:28:15    14-12-2018 11:28:15      8627
ΩΩΥΤΟΡ1Θ-64Η
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 25/2018
14-12-2018 11:23:06    14-12-2018 11:23:06      8626
6Γ6ΓΟΡ1Θ-7Χ0
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 24/2018
14-12-2018 11:20:11    14-12-2018 11:20:11      8625
ΩΤ2ΓΟΡ1Θ-ΥΛΨ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 23/2018
14-12-2018 11:18:05    14-12-2018 11:18:05      8624
ΨΡΡΛΟΡ1Θ-4ΧΥ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 22/2018
14-12-2018 10:51:55    14-12-2018 10:51:55      22
7Α1ΨΟΡ1Θ-Γ3Λ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 21/2018
14-12-2018 10:49:42    14-12-2018 10:49:42      8622
Ω3ΨΖΟΡ1Θ-Ψ0Χ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ 20/2018
14-12-2018 10:47:26    14-12-2018 10:47:26      8621