Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
906ΖΟΡ1Θ-7Ο5
ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσού : «16.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)» και «19.840,00€»(με ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών διόρθωσης και προσαρμογής των δεδομένων των δασικών χαρτών των Ο.Τ.Α. Αργυρούπολης , Ατσιποπούλου, Γερανίου, Επισκοπής Μαρουλά , Πρασσιών Πρινέ, Ρουσσοσπιτίου, Χρωμοναστηρίου , Άδελε, Αρμένων , Ρεθύμνου και των υπόλοιπων τεχνικών εργασιών για την ανάρτηση τους»
14-10-2019 14:56:08    14-10-2019 14:56:08      6798
65Α3ΟΡ1Θ-ΟΓΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5325,00 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΟΥΣ ΚΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
14-10-2019 12:31:39    14-10-2019 12:31:39      6878
Ω24ΠΟΡ1Θ-ΠΧ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 249,43 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
14-10-2019 10:07:50    14-10-2019 10:07:50      6834
ΩΑΤΥΟΡ1Θ-ΓΓΞ
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και δαπάνες συντήρησης και επισκευής οχημάτων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
11-10-2019 15:05:33    11-10-2019 15:05:33      6859
ΨΣΞΖΟΡ1Θ-ΝΝ9
ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσού:«8.670,00€ (χωρίς ΦΠΑ)» και «10.750,80€ (με ΦΠΑ)»Για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
10-10-2019 21:36:36    10-10-2019 21:36:36      6812
6ΥΚΘΟΡ1Θ-ΘΔ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2771,47 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΒΡΥΣΙΝΑ ΠΛΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΔΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ WIND HELLAS
10-10-2019 13:48:06    10-10-2019 13:48:06      6810
6ΝΝΜΟΡ1Θ-31Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1212,10 τ.μ,. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕ ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ
10-10-2019 13:43:45    10-10-2019 13:43:45      6792
ΩΓ66ΟΡ1Θ-Σ08
Έγκριση Υλοτομίας του Βεργιτσάκη Γεωργίου στη θέση - του οικισμού Πατσό του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-10-2019 13:22:13    10-10-2019 13:22:13      6652
6ΝΓΓΟΡ1Θ-Γ54
Έγκριση Υλοτομίας του Φραγκιαδάκη Στυλιανού στη θέση Γιράμπελα του οικισμού Γωνιάς του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-10-2019 13:11:13    10-10-2019 13:11:13      6624
ΨΥΗΙΟΡ1Θ-0Ψ0
Έγκριση Υλοτομίας του Σπαντιδάκη Νικολάου στη θέση Σταυρή του οικισμού Βελονάδο του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-10-2019 12:58:00    10-10-2019 12:58:00      6557