Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ190ΟΡ1Θ-ΞΛ9
Εγκριση υλοτομίας του Κοκκινάκη Γεωργίου στη θέση Κούφη του οικισμού Κούφης Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 12:44:59    21-06-2018 12:44:59      4048
ΩΓΞ9ΟΡ1Θ-1ΡΥ
Απαγόρευση υλοτομίας του Αλεξανδράκη Εμμανουήλ στη θέση Κεφάλα του οικισμού Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 12:21:44    21-06-2018 12:21:44      4063
7ΥΟΣΟΡ1Θ-Θ0Ψ
Εγκριση υλοτομίας του Αναγνωστάκη Κων/νου στη θέση Αχλάδα του οικισμού Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 12:14:27    21-06-2018 12:14:27      4046
6418ΟΡ1Θ-ΕΗΨ
Εγκριση υλοτομίας του Βουρβαχάκη Στυλιανού στη θέση Γραμπελέ του οικισμού Αμπελάκι Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 12:02:30    21-06-2018 12:02:30      3924
Ω335ΟΡ1Θ-ΖΤΓ
Παράταση υλοτομίας του Γαβαλά Ιωσήφ στη θέση Κουκλινάρι του οικισμού Αγ. Κων/νου Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 11:09:13    21-06-2018 11:09:13      4060
67Ι5ΟΡ1Θ-ΓΣΕ
Απαγόρευση υλοτομίας του Βρουλιδάκη Μανόλη στη θέση Βίγλα του οικισμού Μαρουλού Δήμου Ρεθύμνης Π,Ε,Ρεθύμνης
21-06-2018 10:48:09    21-06-2018 10:48:09      4055
ΩΝΩΕΟΡ1Θ-ΘΥΣ
Εγκριση υλοτομίας του Αναγνωστάκη Κων/νου στη θέση Σοχόρια του οικισμού Πρινές Δήμου Ρεθύμνης Π,Ε,Ρεθύμνης
21-06-2018 10:39:13    21-06-2018 10:39:13      4047
6ΛΒΓΟΡ1Θ-ΣΩΧ
Eγκριση υλοτομίας του Βουρβαχάκη Στυλιανού στη θέση Τσίσκο Λάκκο του οικισμού Αμπελάκι Δήμου Ρεθύμνης Π,Ε,Ρεθύμνης
21-06-2018 10:20:12    21-06-2018 10:20:12      4054
ΩΡΓΞΟΡ1Θ-ΣΦΖ
Απαγόρευση υλοτομίας της Αποστολάκη Ελένης στη θέση Καβούσι του οικισμού Αγ. Ανδρέα Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε Ρεθύμνης
21-06-2018 09:58:29    21-06-2018 09:58:29      4050
644ΦΟΡ1Θ-9ΞΨ
Εγκριση υλοτομίας της Αποστολάκη Ελένης στη θέση Αγιος Αντώνιος του οικισμού Αγίου Ανδρέα Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
21-06-2018 09:47:41    21-06-2018 09:47:41      4051