Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΠΒ2ΟΡ1Θ-ΛΧ2
Προστασία αυτοφυών αρωματικών - μελισσοτροφικών και φαρμακευτικών φυτών, ποών και μυκήτων του Νομού Ρεθύμνου.
22-05-2019 12:51:43    14-05-2019 11:41:32      2650
Ω6Ρ0ΟΡ1Θ-ΧΘΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2119,75 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
22-05-2019 10:28:26    17-05-2019 10:57:48      2875
6ΤΤΥΟΡ1Θ-ΡΙΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4005,74 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
22-05-2019 09:41:24    22-05-2019 09:41:24      2479
ΩΠΜ3ΟΡ1Θ-394
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4851,78 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22-05-2019 08:29:53    22-05-2019 08:29:53      2967
ΩΞΝΘΟΡ1Θ-ΡΘΘ
Έγκριση Κλαδονομής του Μανουσάκη Εμμανουήλ στη θέση Τζαγκαριανά του οικισμού Παντάνασσας του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 10:09:50    21-05-2019 10:09:50      2963
ΩΠΡΨΟΡ1Θ-ΡΩΝ
Έγκριση Υλοτομίας του Ρτζάκη Εμμανουήλ στη θέση Πριναρές του οικισμού Αγ. Ανδρέας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 09:57:22    21-05-2019 09:57:22      2973
66ΚΚΟΡ1Θ-Θ01
Έγκριση Υλοτομίας του Μαρνιεράκη Γεωργίου στη θέση Λιβάδες του οικισμού του οικισμού Μούντρος του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 09:48:55    21-05-2019 09:48:55      2975
62Τ5ΟΡ1Θ-ΨΤ4
Εγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής της Μαστοράκη Στυλιανής στη θέση Πατελαριανά του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 09:38:09    21-05-2019 09:38:09      2974
ΩΚΔΖΟΡ1Θ-ΕΥΡ
Έγκριση Κλαδονομής του Μανουσάκη Βασιλείου στη θέση Σχολή Ασωμάτων του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 09:31:03    21-05-2019 09:31:03      2976
6Β0ΤΟΡ1Θ-ΕΚΕ
Έγκριση Υλοτομίας του Βουμβουράκη Εμμανουήλ στη θέση Αρμάτσα του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-05-2019 09:23:08    21-05-2019 09:23:08      2977