Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΞΘΟΡ1Θ-94Α
Εγκριση επέμβασης για το έργο : «Κτηνοτροφική Μονάδα ελευθερας εκτροφής, στη θέση " ΛΑΚΚΙΑ ΤΩΝ ΛΙΖΩΝ ΄΄ΔΔ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε Ρεθύμνου.
17-05-2021 12:59:38    17-05-2021 12:59:38      3169
9Ε9ΙΟΡ1Θ-ΔΗ9
Εγκριση επέμβασης για το έργο : «Κτηνοτροφική Μονάδα ελευθερας εκτροφής, στη θέση " Γαληνους ΄΄ΔΔ ΣΊΣΣΕΣ Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε Ρεθύμνου.
17-05-2021 12:57:12    17-05-2021 12:57:12      2249
ΨΚΔΕΟΡ1Θ-43Χ
Εγκριση επέμβασης για το έργο : «Κτηνοτροφική Μονάδα ελευθερας εκτροφής, στη θέση " Γαληνους ΄΄ΔΔ ΣΊΣΣΕΣ Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε Ρεθύμνου.
17-05-2021 12:55:29    17-05-2021 12:55:29      2250
6ΒΟΜΟΡ1Θ-5ΒΒ
Εγκριση επέμβασης για το έργο : «Κτηνοτροφική Μονάδα ελευθερας εκτροφής, στη θέση " Γαληνους ΄΄ΔΔ ΣΊΣΣΕΣ Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε Ρεθύμνου.
17-05-2021 12:52:47    17-05-2021 12:52:47      2246
ΩΜ1ΘΟΡ1Θ-ΒΣ1
Εγκριση επέμβασης για το έργο : «Κτηνοτροφική Μονάδα ελευθερας εκτροφής, στη θέση " Γαληνους ΄΄ΔΔ ΣΊΣΣΕΣ Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε Ρεθύμνου.
17-05-2021 12:50:20    17-05-2021 12:50:20      2247
ΨΓΕ0ΟΡ1Θ-ΩΘΠ
Έγκριση Υλοτομίας του Αλεξάκη Μιχαήλ στη θέση Καστελιώτικα του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-05-2021 11:54:25    14-05-2021 11:54:25      3248
6ΖΛΧΟΡ1Θ-3ΜΣ
Έγκριση Υλοτομίας της Πολομαρκάκης Ειρήνης στη θέση Πατράς του οικισμού Καρωτής του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-05-2021 11:46:21    14-05-2021 11:46:21      3249
ΨΚ4ΤΟΡ1Θ-3Ρ4
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Μετζάκη Ιωάννη στη θέση Λιβάδια του οικισμού Αγ. Κων-νου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-05-2021 11:40:43    14-05-2021 11:40:43      3250
ΩΤΑ7ΟΡ1Θ-ΜΞ0
Έγκριση Υλοτομίας του Γαλεράκη Γεωργίου στη θέση Αβδελιάρης του οικισμού Καλονύκτη του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-05-2021 11:35:37    14-05-2021 11:35:37      3251
6ΡΕΧΟΡ1Θ-ΦΩΗ
Έγκριση Υλοτομίας του Κιμιωνή Εμμανουήλ στη θέση Πατρά του οικισμού Καρωτής του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
14-05-2021 11:30:43    14-05-2021 11:30:43      3252