Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛ6ΘΟΡ1Θ-ΠΡΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ της με αριθμό 11598/2017/21-03-2018 πράξης χαρακτηρισμού του Δντριας Δασών Χανίων ως προς τα τμήματα Α.1.1 και Α.2.2,
18-02-2019 14:14:48    18-02-2019 14:14:48      1613/18-02-2019
ΨΓΓ6ΟΡ1Θ-6ΞΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.935,50 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΓΟΥΡΝΑ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Ραβδούχας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Φαλελάκη Ιωάννη του Νικολάου
18-02-2019 12:32:07    15-02-2019 11:16:22      8393/2018//15-02-2019
ΨΒΘΛΟΡ1Θ-ΕΗΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.114,20τ.μ. στη θέση «Άγ.Φώτης ή Κορδιτσιανά» της Τ.Κ. Δελιανών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τσιχλάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ
18-02-2019 11:10:18    18-02-2019 11:10:18      3014/2018
60ΦΨΟΡ1Θ-437
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 10.092,84 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μπουμούλι» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Δημήτρη Πολεντάκη
18-02-2019 10:56:29    18-02-2019 10:56:29      17887/2018//18-02-2019
ΩΗΙ1ΟΡ1Θ-Τ5Ω
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.074,39 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΒΑΔΕ" εκτός οικισμού Καλυβιανής της Τ.Κ. Γραμβούσας της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της Βασιλικής Λεκοτονετάκη του Βασιλείου
15-02-2019 13:05:46    15-02-2019 13:05:46      10795/2018//15-02-2019
ΩΒΗ1ΟΡ1Θ-ΑΩΝ
Έγκριση κλάδευσης των μικρής ηλικίας αζιλάκων μόνο στα κλαδιά που γέρνουν πάνω στα ελαιόδενδρα που φύονται σε περιοχή εκτός οικισμού του χωριού Βλάτους Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων
15-02-2019 12:15:29    15-02-2019 12:15:29      16178ΠΕ
ΩΩΔ9ΟΡ1Θ-6ΒΖ
Έγκριση υλοτομίας ενός πλατάνου που φύεται σε περιοχή εκτός οικισμού του χωριού Δραπανιάς Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων.
15-02-2019 12:04:40    15-02-2019 12:04:40      849
ΩΑ7ΧΟΡ1Θ-ΣΗ1
'Εγκριση κλάδευσης ενός δρυ που φύεται στην θέση “ Λαγουδάμπελα ” του χωριού Κάνδανος του Δήμου Κανδάνου Σελίνου Νομού Χανίων.
15-02-2019 11:59:37    15-02-2019 11:59:37      17963ΠΕ
6ΩΛ9ΟΡ1Θ-Ι6Κ
'Εγκριση υλοτομίας τριών δρυών που φύονται στην θέση “Πάπουρο-Κουμεντούλη” Κοπετών τ.κ. Πλεμενιανών του Δήμου Κανδάνου Σελίνου Νομού Χανίων.
15-02-2019 11:51:59    15-02-2019 11:51:59      93
6Κ7ΗΟΡ1Θ-8ΓΦ
'Έγκριση υλοτομίας τεσσάρων βελανιδιών που φύονται στη θέση "Αγ. Αθανάσιος" του χωριού Κάνδανος του δήμου Κανδάνου Σελίνου νομου Χανίων.
15-02-2019 11:40:46    15-02-2019 11:40:46      18584