Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62Ν7ΟΡ1Θ-6ΚΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 217,86τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Νεροκούρου εντός του προ '23» της Δ.Κ. Νεροκούρου, Δημοτικής Ενότητας Ελ.Βενιζέλου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Βαγιωνάκη Ματθαίου
14-10-2019 12:58:23    14-10-2019 12:58:23      9398/14-10-2019
ΨΡ7ΥΟΡ1Θ-Ε6Γ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 67.400,89τ.μ. κατανεμημένης ανά τμήμα όδευσης ΟΔ.1 έως ΟΔ.7. (επιμήκεις λωρίδες) στα πλαίσια έργων οδοποιίας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου (συνολικά 7 οδεύσεις), εκτός ορίων οικισμών της Δ.Ε. Καντάνου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν υποβληθείσας αίτησης του ΟΤΑ με επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ με έδρα την Παλαιόχωρα.
11-10-2019 13:52:59    11-10-2019 13:52:59      7074
Ω81ΧΟΡ1Θ-Ω4Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 447,59τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σκουδιανά» της Τ.Κ. Ξηροστερνίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Μυγιάκη Αντωνίου του Δημητρίου
11-10-2019 13:23:05    11-10-2019 13:23:05      9385
ΨΗΡ0ΟΡ1Θ-ΦΚ3
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την καυσοξύλευση από τα κυπαρίσσια που παρασύρθηκαν λόγω προγενέστερης φυσικής καταστροφής κα Μπαγάκη Μαρία του Παναγιώτη
10-10-2019 14:05:29    10-10-2019 14:05:29      9957
634ΘΟΡ1Θ-ΦΣ2
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την καυσοξύλευση από τα κυπαρίσσια που παρασύρθηκαν λόγω προγενέστερης φυσικής καταστροφήςκο Φαδάκη Γεώργιο του Γεωργίου,
10-10-2019 13:51:56    10-10-2019 13:51:56      9854
ΨΝ8ΥΟΡ1Θ-ΔΟΡ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την κοπή και καυσοξύλευση ενός (1) πλατάνου κο Παντελάκη Λεωνίδα του Παντελή
10-10-2019 13:48:57    10-10-2019 13:48:57      3211
6ΦΒ0ΟΡ1Θ-Α58
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την κλάδευση επτά (7) ευκαλύπτωνκα Στυλιανή Δασκαλάκη του Ιωάννη
10-10-2019 13:40:20    10-10-2019 13:40:20      5687
631ΑΟΡ1Θ-8ΤΡ
Εγκρίνουμε την κοπή τριών (3) πεύκων κα Ροτόντο Παυλίνα
10-10-2019 13:36:49    10-10-2019 13:36:49      8228
94Υ5ΟΡ1Θ-ΝΘΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.060,77 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ ή ΠΟΤΑΜΙΔΑ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Σκάφης της Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κουκουλιτάκη Νικολάου του Γεωργίου
08-10-2019 13:49:10    08-10-2019 13:49:10      4426/08-10-2019
ΨΧΓ5ΟΡ1Θ-ΜΔΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 15.000,50 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΛΑΚΑΔΑ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Σκαλωτής της Δ.Ε Σφακίων του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση των Κωνσταντίνου Καρδουλάκη του Τσώρτσιλ και Αικατερίνης Καρδουλάκη του Τσώρτσιλ
08-10-2019 12:16:53    08-10-2019 12:16:53      3201/08-10-2019