Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ349ΟΡ1Θ-ΟΗΣ
Διαπιστωτική Πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, σύμφωνα με το άρθ.5 του υπ’ αριθ. 32/2016 Π.Δ. επί έκτασης 14.147,00 τ.μ στη θέση «Βουλισμένη», Τ.Κ. Σκλαβοπούλας, Δ.Ε. Πελεκάνου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Π.Ε Χανίων που υπήχθη τελεσιδίκως στην παρ. 6.γ του άρθρου 3, Ν.998/1979, ρυθμιζόμενη με την παρ.7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του Ν.4280/2014
30-09-2020 15:12:54    30-09-2020 15:12:54      4291
6ΜΣΖΟΡ1Θ-8ΟΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
30-09-2020 13:31:59    30-09-2020 13:31:59      5614
ΩΣ52ΟΡ1Θ-ΤΘ0
εγκριση κλαδευσης 2 πλατανων στο σασαλο χανιων
30-09-2020 11:06:08    30-09-2020 11:06:08      9447
6ΖΒ0ΟΡ1Θ-ΦΡΤ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
29-09-2020 09:14:06    29-09-2020 09:14:06      9960
9ΒΧ7ΟΡ1Θ-Ζ31
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
28-09-2020 14:29:16    28-09-2020 14:29:16      5645
ΩΗ2ΝΟΡ1Θ-ΣΜΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.178,36 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καμπί» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Τοπ. Αυτοδιοίκησης με επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ"
28-09-2020 10:36:18    28-09-2020 10:36:18      14782/2017
9Ι72ΟΡ1Θ-ΦΧΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.518,59 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μανωλιανά» της Τ.Κ. Νίππους, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Ιωάννη Κοτσιφάκη
25-09-2020 15:26:21    25-09-2020 15:26:21      3842/25-09-2020
ΩΦ4ΝΟΡ1Θ-ΜΜΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 3.002,94 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ροτάκι» της Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Ανδρέα Κατσοχειράκη
25-09-2020 14:55:48    25-09-2020 14:55:48      1780/25-09-2020
67ΒΒΟΡ1Θ-ΒΟ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.038,27 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ροτάκι» της Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ιωάννας Κατσοχειράκη
25-09-2020 14:32:38    25-09-2020 14:32:38      1777/25-09-2020
6ΠΙ6ΟΡ1Θ-Ε5Δ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 732,26 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κομιτάδες» της Τ.Κ. Ιμπρου, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της COSMOTE A.E.
25-09-2020 13:11:41    25-09-2020 13:11:41      112/25-09-2020