Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ι0ΡΟΡ1Θ-ΓΚΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.097,08 τα.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πύργος» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Κρομμυδάκη Στέφανου.
22-10-2018 13:55:04    22-10-2018 13:55:04      6651
ΩΨΒΓΟΡ1Θ-ΧΑΠ
Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων
22-10-2018 13:25:46    22-10-2018 12:22:07      16084
ΨΚΝΓΟΡ1Θ-3ΔΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 992.18τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πύργος» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Παρασκάκη Μιχαήλ.
22-10-2018 11:59:18    22-10-2018 11:59:18      3350
ΩΖ51ΟΡ1Θ-3ΔΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.033,89τ.μ..η οποία κείται στη θέση «Πλά'ι'(στο τρίγωνο)» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,κατόπιν αίτησης του κ. Τσατσαρωνάκη Παντελή.
22-10-2018 11:04:28    22-10-2018 11:04:28      5243
ΩΗΘΦΟΡ1Θ-Ν2Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.483,41 τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΦΡΟΥΔΙΑ ΑΚΤΗΣ ΓΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Μαυρομάτη Κωνσταντίνου.
22-10-2018 09:43:26    22-10-2018 09:43:26      5880
ΩΘ43ΟΡ1Θ-Δ9Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1:6000,00 τ.μ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2:5000,40 τα.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΟΥΡΤΑ ή ΜΠΑΜΠΑΚΙΔΙ-ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ» της Τ.Κ. Χώρας Σφακίων, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτηση της κ. Ρα'ι'λάκης Αικατερίνης.
19-10-2018 13:57:21    19-10-2018 13:57:21      9532
Ω6ΕΞΟΡ1Θ-ΩΣΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.267,22 τ.μ. η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού Γερολάκκου της Τ.Κ. Παπαδιανών, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Λουράκη Νικολάου.
19-10-2018 11:52:27    19-10-2018 11:52:27      674
ΩΦΗΦΟΡ1Θ-5ΝΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.938,78 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «» της Τ.Κ. Παπαδιανών, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Λουράκη Νικολάου.
19-10-2018 09:35:47    19-10-2018 09:35:47      673
ΩΧΜ0ΟΡ1Θ-3ΗΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα 1 : 131,71 τ.μ. και Τμήμα 2: 526, 08 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτηση της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.
18-10-2018 13:29:25    18-10-2018 09:41:58      12600/16-10-2018
Ψ94ΖΟΡ1Θ-Σ1Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.723,97 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σώχωρα» της Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Κανάκη Μαρκάκη.
18-10-2018 12:46:02    18-10-2018 12:46:02      10761