Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΦ1ΤΟΡ1Θ-ΞΟ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.801,30 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΙΝΚΑ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Αγιάς της Δ.Ε. Θερίσσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Ανδρουλάκη Μερκούριου του Δημητρίου
23-01-2020 09:57:30    23-01-2020 09:57:30      12959/2019/23-01-2020
Ψ4Η4ΟΡ1Θ-ΥΘΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.203,75 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» εκτός οικισμού Εξώπολης της Τ.Κ. Καλαμίτσι Αμυγδάλου της Δ.Ε. Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας κατόπιν αίτηση του Μαρικάκη Κωνσταντίνου του Φερδινάνδου
23-01-2020 09:48:43    23-01-2020 09:48:43      12150/2019/23-01-2020
ΩΓΙΕΟΡ1Θ-ΡΕ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.567,63 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΛΑΓΓΟΣ» εκτός οικισμού Γερολάκκου Τ.Κ. Παπαδιανών Δ.Ε. Κεραμειών Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου
23-01-2020 09:38:44    23-01-2020 09:38:44      11724/2019/23-01-2020
Ψ665ΟΡ1Θ-Β61
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.072,26 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΝΔΡΟΥΛΙΑΝΑ» εκτός οικισμού Καλυβιανής της Τ.Κ. Γραμβούσας της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Πατεράκη Παντελεήμωνα του Βασιλείου
23-01-2020 09:27:16    23-01-2020 09:27:16      11118/2019/23-01-2020
ΩΩΥΞΟΡ1Θ-ΒΡΨ
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πραγματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων
22-01-2020 13:40:36    22-01-2020 13:40:36      613
Ω1ΒΩΟΡ1Θ-5Κ7
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.31/2019
22-01-2020 13:31:12    22-01-2020 13:31:12      602
ΨΩΛΜΟΡ1Θ-ΟΓΜ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 43/2019
22-01-2020 12:44:32    22-01-2020 12:44:32      593
Ψ3Λ6ΟΡ1Θ-ΝΗΧ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 42/2019
22-01-2020 12:35:42    22-01-2020 12:35:42      590
6ΛΑ1ΟΡ1Θ-ΣΩ5
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 55/2019
22-01-2020 12:02:29    22-01-2020 12:02:29      604
ΩΙΘΟΟΡ1Θ-Ω42
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ62/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
22-01-2020 11:01:22    22-01-2020 11:01:22      577