Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ4ΝΕΟΡ1Θ-ΗΡ8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
14-12-2018 13:20:20    14-12-2018 13:20:20      18277
ΨΤΚ2ΟΡ1Θ-4ΕΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
14-12-2018 13:08:43    14-12-2018 13:08:43      18280
ΨΡΑ4ΟΡ1Θ-Ν2Ρ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
14-12-2018 12:55:47    14-12-2018 12:55:47      18279
ΨΨ07ΟΡ1Θ-ΘΥ8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
14-12-2018 12:47:23    14-12-2018 12:47:23      18278
75ΟΗΟΡ1Θ-Π34
Έγκριση υλοτομίας δύο πριναριών, ενός δρυ και δύο αντραμυθιές που φύονται στην τοποθεσία “Μιχελίνα” του χωριού Κάδρος του Δήμου Κανδάνου-Σελίνου
14-12-2018 10:29:09    14-12-2018 10:29:09      17419
ΨΒ3ΧΟΡ1Θ-ΣΟΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού τμήμα1=82.38 ,τμήμα2=3324.50 ,τμήμα3=1356.77 ,τμήμα4=1.14 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «"Λειβάδια"» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της SPICA A.E Ξενοδοχιακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
14-12-2018 10:26:27    14-12-2018 10:26:27      4200/14-12-2018
6ΗΝΤΟΡ1Θ-1Θ9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
14-12-2018 10:23:13    14-12-2018 10:23:13      18429
ΩΤΥ3ΟΡ1Θ-1ΨΘ
“Ανάκληση της αριθμ. 2075/225-1985 απόφασης Νομάρχη Χανίων, (ΦΕΚ 495 τ. Δ΄/24-9-1985) “περί κήρυξης ως αναδασωτέας εκτάσεως 24 στρεμμάτων” στη θέση “Κατσαφρές” της τ.κ. Πλεμενιανών του Δήμου Κανδάνου Σελίνου.
14-12-2018 09:18:11    14-12-2018 09:18:11      17138
ΩΜΔ7ΟΡ1Θ-Ν2Η
Κήρυξη αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω πυρκαγιάς, εμβαδού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (20.418 τ.μ.), στην περιοχή χωριού Μαρεδιανά του Δήμου Κισσάμου
13-12-2018 13:37:49    13-12-2018 13:37:49      4880
ΨΑΩΚΟΡ1Θ-ΖΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών: “ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΙΑΝΩΝ
13-12-2018 13:31:24    13-12-2018 13:27:17      18421