Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΚΖΟΡ1Θ-06Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.075,30τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κανόνια» της Τ.Κ. Χρυσαυγής, Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Κουριδάκη Ιωάννη
23-08-2019 10:41:30    23-08-2019 10:41:30      7010/23-08-2019
ΨΤ2ΕΟΡ1Θ-50Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
22-08-2019 13:39:19    22-08-2019 13:39:19      8497
7ΖΚ2ΟΡ1Θ-5ΞΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 228,61 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πασακιανά, Περιοχή πύργος» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Αικατερίνης Σφακιανάκη
21-08-2019 11:19:50    21-08-2019 11:19:50      7122/21-08-2019
Ω83ΜΟΡ1Θ-Ψ0Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.932,95 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κουτσουνάρι» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Βασίλειου Θεοδωράκη
21-08-2019 10:47:37    21-08-2019 10:47:37      7117/21-08-2019
66ΚΩΟΡ1Θ-Π46
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 8.211,98 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Βάθης, Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Αικατερίνης Βατσολάκη
21-08-2019 10:29:21    21-08-2019 10:29:21      6327/21-08-2019
6ΥΝΤΟΡ1Θ-ΓΔ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.914,46 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΡΜΙ – ΡΙΖΑ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Παλαιόχωρας Δ.Ε.Πελεκάνου Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιουργείου Παλαιόχωρας
21-08-2019 10:07:23    21-08-2019 10:07:23      18480/2018/21-08-2019
6ΒΚΒΟΡ1Θ-ΨΘ7
Συλλογή αυτοφυών Α.Φ.Φ.Ε. (φασκόμηλου, ρίγανης και μαλοτήρας) για εμπόριο κo Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ
20-08-2019 10:40:19    20-08-2019 10:40:19      5589
ΨΝΚΥΟΡ1Θ-7Ψ6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
16-08-2019 12:23:37    16-08-2019 12:23:37      6292/2019
ΩΓΝΛΟΡ1Θ-7ΑΦ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ
16-08-2019 10:30:31    16-08-2019 10:30:31      5193/2019
ΩΟ2ΘΟΡ1Θ-ΥΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.800,02 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΛΑΚΑΛΩΝΙ ή ΠΛΑΚΑΛΩΝΙΑ» εκτός οικισμού Ασπρο της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου της Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Ευαγγελίας Χατζημανωλάκη του Κων/νου
16-08-2019 10:22:50    12-08-2019 12:08:16      7252/12-08-2019