Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΣ4ΝΟΡ1Θ-ΧΘ2
Άρση της υπ'αριθμ. 5713/12-11-90 (ΦΕΚ 693/τ.Δ΄/11-12-1990) απόφασης του Νομάρχη Χανίων "περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση "Χώνες" η "Ρόβα" τηςτοπικής κοινότητας Ραβδούχα Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων , σε έκταση εμβαδού 15στρ.
24-04-2019 14:05:08    24-04-2019 14:05:08      2781
7Ζ32ΟΡ1Θ-Γ25
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 338,58 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 170 -ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ» της Τ.Κ. Τσικαλαριών, Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως του κ. Σκορδύλη Εμμανουήλ του Δημητρίου .
24-04-2019 12:57:10    24-04-2019 12:57:10      3988
Ψ84ΜΟΡ1Θ-ΒΗ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.655,68 τ.μ. η οποία κείται στη θέση στη θέση "ΧΑΡΑΚΑΣ" εκτός οικισμού Ανύδρων της Τ.Κ. Παλαιόχωρας της Δ.Ε. Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης των Βιντζηλαίου Μάριου του Κων/νου και Gribkova Kira-Konstantinovna
24-04-2019 12:56:11    24-04-2019 12:56:11      18272/2018//24-04-2019
ΩΤΘΕΟΡ1Θ-ΑΤΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 203,62τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ανώσκελη» της Τ.Κ. Ανώσκελης, Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Νικολοζάκη Μαρίας
24-04-2019 12:38:19    23-04-2019 13:36:09      16757/2018//23-04-2019
6ΞΥΒΟΡ1Θ-ΜΝ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 68.156,04 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μπαντούρι» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Χρήστου Σκουβάκη
24-04-2019 12:08:01    24-04-2019 12:08:01      17212/2018//24-04-2019
Ω8ΡΤΟΡ1Θ-ΖΜΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 13.396,47 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΛΑΪ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
24-04-2019 11:06:50    24-04-2019 11:06:50      6864/2018//24-04-2019
6ΚΖΒΟΡ1Θ-ΑΞΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 664,81τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Θεοδωριανά» της Τ.Κ. Καντάνου, Δημοτικής Ενότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της κ. θεοδωράκη Μαριάννας
24-04-2019 10:13:45    24-04-2019 10:13:45      18911/2018//24-04-2019
ΩΕΟΓΟΡ1Θ-ΨΗ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 936,99 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Άνω Τσουνάτη» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Γκογκολάκη Μαρίας του Αναστασίου
24-04-2019 09:18:35    24-04-2019 09:18:35      13613/2018
6ΞΝΑΟΡ1Θ-ΩΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.019,72 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΨΗΦΩΤΑ» εκτός οικισμού Εμπρόσνερου Τ.Κ. Εμπρόσνερου, Δ.Ε. Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κατσοχειράκη Ανδρέα του Νικήτα
24-04-2019 09:04:36    24-04-2019 09:04:36      18410/2018//24-04-2019
ΩΨΗΚΟΡ1Θ-ΔΨ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.013,95τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΛΙΒΑΔΕΙΑ» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Πρώιμου Κωνσταντίνου
23-04-2019 15:08:53    23-04-2019 15:08:53      16895/2018//23-04-2019