Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΙ2ΛΟΡ1Θ-ΞΩ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 37.612,55 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Παξιδόρουμα» της Τ.Κ. Ξηροστερνίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Γεώργιου Σγουράκη
14-06-2019 14:22:52    14-06-2019 14:22:52      13203/2017//14-06-2019
6Ε52ΟΡ1Θ-052
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.285,99 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πρινάρι» της Τ.Κ. Κεφαλά, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Ιωάννη Κεκάκη
14-06-2019 13:45:51    14-06-2019 13:45:51      4936/14-06-2019
6ΠΠ9ΟΡ1Θ-Ξ9Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 11.717,60 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Φαραδολάκι» της Τ.Κ. Κεφαλά, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Ιωάννη Κεκάκη
14-06-2019 13:26:48    14-06-2019 13:26:48      4937/14-06-2019
Ω91ΤΟΡ1Θ-72Χ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 7.594,31τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΡΟΒΥΘΕ» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Αστέρα Α.Ε.
14-06-2019 12:20:30    14-06-2019 12:20:30      4514/14-06-2019
ΩΑΕ8ΟΡ1Θ-ΙΘΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.669,58 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΕΦΑΛΙΑ» της Τ.Κ. Χαιρεθιανών της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Αλεξίας Σχετάκη του Νικήτα
14-06-2019 11:44:02    14-06-2019 11:44:02      646/14-06-2019
ΩΞ1ΞΟΡ1Θ-ΡΜ3
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
14-06-2019 10:45:07    14-06-2019 10:45:07      6011
6726ΟΡ1Θ-2ΘΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ
14-06-2019 10:40:16    14-06-2019 10:40:16      6007
6ΝΖ7ΟΡ1Θ-ΦΡ9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ
14-06-2019 10:36:02    14-06-2019 10:36:02      6004
Ω1ΝΡΟΡ1Θ-Σ2Λ
Συλλογή καλλιεργούμενης ρίγανης, μαλοτήρας, ματζουράνας και δίκταμου για εμπόριο κο Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ
13-06-2019 14:17:37    13-06-2019 14:17:37      4974
6005ΟΡ1Θ-1ΞΜ
Συλλογή καλλιεργούμενου δίκταμου, για εμπόριοκο Μπουλνταδάκη Παναγιώτη του Πολύκαρπου
13-06-2019 14:15:07    13-06-2019 14:15:07      3806