Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔΚΞΟΡ1Θ-ΓΡ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1071,09 τ.μ. στη θέση «Φτεριανή Κορφή» της Τ.Κ. Επανωχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Φιωτοδημητράκη Νικολάου του Ευτυχίου
18-08-2018 12:50:09    18-08-2018 12:50:09      2271
ΨΠΚΙΟΡ1Θ-41Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
17-08-2018 14:02:05    17-08-2018 14:02:05      3853
ΨΛΟΝΟΡ1Θ-ΗΤ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
17-08-2018 13:19:20    17-08-2018 13:19:20      14850/2017
6ΕΟΦΟΡ1Θ-ΑΣΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 71953,38 τ.μ. εκτός οικισμού Κάμποι της Τ.Κ. Κάμπων, Δ.Ε. Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
17-08-2018 12:16:46    17-08-2018 12:16:46      12907/2016
Ω72ΡΟΡ1Θ-Ι6Ο
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
17-08-2018 10:03:50    17-08-2018 10:03:50      4284
6Δ2ΑΟΡ1Θ-ΗΗΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
17-08-2018 09:37:25    17-08-2018 09:37:25      4283
ΨΣΔΠΟΡ1Θ-Β7Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ, αίτηση του κ. Γεώργιου Κουρινάκη για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 43.537,36 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σφίναινα - Κεφάλα» της Τ.Κ. Αλίκαμπου, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
16-08-2018 15:08:38    16-08-2018 15:08:38      2622/16-08-2018
7ΥΔΙΟΡ1Θ-Κ2Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ, αίτηση του κ. Νεκτάριου Σαριδάκη για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 14.572,91 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πίσω Ακρωτήρι» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
16-08-2018 13:58:55    16-08-2018 13:58:55      6600/2017/16-08-2017
Ω39ΤΟΡ1Θ-ΚΧΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
16-08-2018 13:41:12    16-08-2018 13:41:12      6363/2017
6ΩΔ7ΟΡ1Θ-Β9Ζ
«Έγκριση υλοτομίας πρεμνοβλαστημάτων πλατάνων»κο Ανδρουλάκη Μερκούριο του Δημητρίου
14-08-2018 10:16:52    14-08-2018 10:16:52      9867