Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΘΥΥΟΡ1Θ-ΞΧΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
22-06-2018 10:00:28    22-06-2018 10:00:28      1127/2018
Ω8ΨΦΟΡ1Θ-2ΘΡ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ύστερα από αίτημα των κ. Aσγουδάκη Νικολάου & Ασγουδάκη Στυλιανού για το χαρακτηρισμό έκτασης η οποία κείται στη θέση «Κόρακα Χαρακα» εκτός οικισμού Φαλάσαρνα Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
21-06-2018 14:41:01    21-06-2018 14:41:01      1644/21-6-2018
7ΧΕΝΟΡ1Θ-ΤΩΛ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
21-06-2018 13:34:26    21-06-2018 13:34:26      6734/2018
ΩΙ1ΔΟΡ1Θ-1ΥΜ
ΠΡΑΞEIΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ του κ. Καρεφυλλάκη Ιωάννη για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 2.530,91 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πηγάδι Λουρίδα» της Τ.Κ. Γραμπούσας, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
21-06-2018 12:28:40    21-06-2018 12:28:40      2262/21-06-2018
7ΘΝΗΟΡ1Θ-ΤΡ1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
21-06-2018 11:02:53    31-05-2018 12:55:42      4050/2018
ΨΟΤΤΟΡ1Θ-2ΧΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6890,21τ.μ. στη θέση «Βίγλια» της Τ.Κ. Νίππους, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Μυτιληνάκη Γεωργίου του Γεωργίου
20-06-2018 13:18:13    20-06-2018 13:18:13      1816
656ΞΟΡ1Θ-ΜΜΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5692,76τ.μ. στη θέση «Κατάβαθρα» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Βογιατζάκη Μιχαήλ του Κων/νου
20-06-2018 12:29:53    20-06-2018 12:29:53      1471
6ΛΗΡΟΡ1Θ-ΩΘΜ
Πράξη Χαρακτηρτισμού Έκτασης με αριθμό 1089/01-02-2018 υποβληθείσα αίτηση του κ. Ζουριδάκη Στυλιανού του Βασιλείου για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 377,25τ.μ. η οποία κείται στη θέση «τμήματι εκτός οικισμού Αγίας Τριάδας» της Δ.Κ. Παλαιόχωρας, Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
20-06-2018 10:47:57    07-06-2018 09:38:44      1089/07-06-2018
ΩΨΨΟΟΡ1Θ-4ΩΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2106,10τ.μ. στη θέση «Αμπέλια» της Τ.Κ. Σκινέ, Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Λατινάκη Ειρήνης του Ελευθερίου
20-06-2018 10:41:30    20-06-2018 10:41:30      14887ΠΕ
ΩΖΖΛΟΡ1Θ-898
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
20-06-2018 10:25:38    20-06-2018 10:25:38      3897