Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣIKO ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ161ΟΡ1Θ-Ω56
EΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
22-01-2018 14:04:36    22-01-2018 14:04:36      258/2018
6Ξ19ΟΡ1Θ-ΘΙ4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
22-01-2018 13:45:58    22-01-2018 13:45:58      338/2018
64ΔΗΟΡ1Θ-ΧΙ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
22-01-2018 12:39:30    05-12-2017 09:34:35      5788/2016
62ΚΕΟΡ1Θ-Ξ3Α
Τροποποιηση προυπολογισμού 2017 του 2ου Κυνηγετικού Συλλογου Κισσάμου
19-01-2018 11:47:04    19-01-2018 11:47:04      15132 π.ε
Ω5Υ3ΟΡ1Θ-3ΓΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.227,19 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλάι» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Βασίλειου Στεφανάκη
19-01-2018 11:27:03    19-01-2018 11:27:03      14423/2017
ΩΦΓ5ΟΡ1Θ-ΕΡ3
Εγκρίνουμε την κλάδευση των πέντε (5) ευκαλύπτων που φύονται εντός ελαιώνα και αύλειου χώρου της οικίας σας στη θέση ¨Πορτί¨ Αγίου Ονουφρίου τ.κ. Κουνουπιδιανών δ.ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων, κο Ποντικάκη Δημήτριο του Νικολάου
19-01-2018 10:20:36    19-01-2018 10:20:36      171
7Χ3ΘΟΡ1Θ-ΝΝΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 773,26 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πετρές» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Χρήστου Στεφανάκη
18-01-2018 15:21:01    18-01-2018 15:21:01      14691/2017
ΨΞΓΨΟΡ1Θ-ΟΩΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
15-01-2018 14:07:37    15-01-2018 13:44:22      12647
73ΛΛΟΡ1Θ-ΟΗΕ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
15-01-2018 12:38:35    15-01-2018 12:38:35      419
ΩΩΙ9ΟΡ1Θ-Γ6Ν
Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
15-01-2018 10:55:39    11-01-2018 11:49:25      298