Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔΗΩΟΡ1Θ-Μ2Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.041,88 τμ η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού της Τ.Κ. Ασή Γωνιάς της Δ.Ε. Ασή Γωνιάς του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Γύπαρη Νικολάου του Ιωσήφ
18-01-2019 13:39:52    18-01-2019 13:39:52      15888/2018//18-01-2019
64ΑΔΟΡ1Θ-ΝΣΧ
εγκριση υλοτομιας 3 δρυων στα νοχια χανιων
18-01-2019 10:43:10    18-01-2019 10:43:10      182444
ΨΞΚΩΟΡ1Θ-13Θ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.111,52τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Εντός περιμετρικής ζώνης 500μ. Μέλισσα» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Αθανασάκη Μανώλη
18-01-2019 10:14:57    18-01-2019 10:14:57      18393/2018//18-01-2019
6ΛΛΙΟΡ1Θ-9ΙΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.484,41τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Νοπήγεια» της Τ.Κ. Δραπανιά, Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Ρα'ι'σάκη Στυλιανού για το χαρακτηρισμό έκτασης
17-01-2019 13:18:47    17-01-2019 13:18:47      18361/2018//17-01-2019
62Ο2ΟΡ1Θ-ΙΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
17-01-2019 10:04:47    17-01-2019 10:04:47      18431ΠΕ/17-1-2019
ΨΞΚ8ΟΡ1Θ-3Λ9
έγκριση διενέργειας υλοτομίας σε δύο (2) Δρυς που φύονται εντός ελαιώνα στη θέση «ΛΙΝΑΡΕΣ», τ.κ Γαβαλομουρίου, δ.ε Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, Γιανναδάκη Γεώργιο
16-01-2019 14:40:18    16-01-2019 14:40:18      18618/2018
Ω544ΟΡ1Θ-ΚΛΒ
έγκριση διενέργειας υλοτομίας σε τρεις (3) Δρυς που φύονται εντός ελαιώνα στη θέση «ΟΝΤΑΣ», Τ.Κ Βουκολιών, δ.ε Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων,Καντανολέων Χαρούλας
16-01-2019 14:38:00    16-01-2019 14:38:00      18466/2018
94ΦΓΟΡ1Θ-Υ5Β
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 670,00τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αλμυρίδα» της Τ.Κ. Βάμου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της κ. ΜΠΟΥΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16-01-2019 13:00:30    16-01-2019 13:00:30      17987/2018//16-01-2019
6ΒΦ9ΟΡ1Θ-ΕΦΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.049,67τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Φαλάσσαρνα» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της κ.Καραχάλια-Μισιρλιάδη Αικατερίνης
16-01-2019 10:44:24    16-01-2019 10:44:24      16109/2018//16-01-2019
ΨΩΩ8ΟΡ1Θ-5ΘΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.138,45τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κουρνά» της Τ.Κ. Κουρνά, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατοπιν αίτησης του κ. Κοκολάκη Ιωάννη
15-01-2019 11:35:06    15-01-2019 11:35:06      15748/2018//15-01-2019