Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω4ΚΙΟΡ1Θ-2ΦΤ
Έγκριση υλοτομίας τριών κυπαρισσιών που φύονται στην θέση “ Σταφίδα ” του χωριού Δρακώνα του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων.
22-03-2019 10:18:27    22-03-2019 10:18:27      2185
6Η6ΤΟΡ1Θ-ΚΡΣ
Εγκρίση κλάδευσης είκοσι (20) δρυών που φύονται στην θέση “Σφακίδια Κρεβατίνα” του χωριού Δρακώνα του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων.
22-03-2019 10:15:58    22-03-2019 10:15:58      1940
ΩΚΞΨΟΡ1Θ-55Λ
Έγκριση υλοτομίας είκοσι κυπαρισσιών τα οποία ξεριζώθηκαν λόγω προσφάτων δυσμενών καιρικών συνθηκών και βρίσκονται στην θέση “Ποταμός” του χωριού Σκουλουδιανά Δήμου Κισσάμου
22-03-2019 10:12:05    22-03-2019 10:12:05      2263
632ΙΟΡ1Θ-ΣΜΩ
Έγκριση υλοτομίας μίας ξεριζωμένης κουκουναριάς λόγω πρόσφατων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην τοποθεσία “Λυγιές” τ.κ. Νοχιών του Δήμου Πλατανιά.
22-03-2019 10:08:56    22-03-2019 10:08:56      2223
6ΑΦΓΟΡ1Θ-3Ρ0
Έγκριση υλοτομίας ενός κυπαρισσιού το οποίο ξεριζώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην τοποθεσία "Εθνική οδό Χανίων Κολυμβαρίου" του Δήμου Πλατανιά.
22-03-2019 10:03:40    22-03-2019 10:03:40      2194
ΨΦΠ0ΟΡ1Θ-6ΓΦ
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο: Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης στην περιοχή «Γαλανός Κάμπος» πλησίον οικισμού Καλυβιανής Δήμου Κισσάμου Χανίων
21-03-2019 17:47:17    21-03-2019 17:47:17      2858
91ΚΞΟΡ1Θ-97Ω
Εγκρίνουμε την καυσοξύλευση ενός (1) κατακείμενου ατόμου Πεύκης, που εκριζώθηκε λόγω της θεομηνίας στις 25-02-2019 έως και την 28-02-2019κο Ζερβό Ιωσήφ του Ανδρέα,
21-03-2019 17:06:44    21-03-2019 17:06:44      2118
ΩΦΚΣΟΡ1Θ-ΧΤΨ
Εγκρίνουμε την κορμοτόμιση στο ύψος του ενάμιση μέτρου από το έδαφος των εννιά έξι (9) Δρυών, που φύονται εντός ελαιώνα στη θέση “ΚΑΤΩ ΕΛΕ”, τ.κ Ξαμουδοχωρίου, δ.ε Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, κο Διγενάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ
21-03-2019 16:59:33    21-03-2019 16:59:33      831
6Ν8ΩΟΡ1Θ-Π3Σ
Εγκρίνουμε την καυσοξύλευση των δύο (2) κατακείμενων κυπαρίσσων, που εκριζώθηκαν και παρασύρθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων του Φεβρουαρίου 2019, και εφύοντο εντός ελαιώνα στη θέση “ΧΑΛΙΚΙΑ”, τ.κ Θυμιών, δ.ε Κεραμειών, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, κο Αμπαδιωτάκη Μιχήλ του Πέτρου
21-03-2019 16:55:02    21-03-2019 16:55:02      1627
99ΦΤΟΡ1Θ-3ΩΩ
Εγκρίνουμε την κλάδευση δύο (2) ατόμων Πεύκης, που φύονται εντός ελαιώνα στη θέση “ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ”, τ.κ Γαλατά, δ.ε Χανιών, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, κο Ξομάλη Γεώργιο του Ιωάννη
21-03-2019 16:43:30    21-03-2019 16:43:30      1933